Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Quản trị Văn phòng mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet. Quản trị văn phòng gồm kiến thức cơ bản  về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính, văn phòng, hoạt động của nhân viên văn phòng, thư ký, người viết tốc ký, người đánh máy... và  kiến thức chuyên sâu về ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông, các chuẩn quốc tế về Công nghệ thông tin và Truyền thông trong việc tin học hóa công tác văn thư, lưu trữ và quản trị hành chính, văn phòng. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

 Records management for dummies
Records management for dummies

Tác giả : Richardson, Blake

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc

Chi tiết
Understanding data and information systems for recordkeeping
Understanding data and information systems for recordkeeping

Tác giả : Bantin, Philip C

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Facet

Chi tiết
Healthcare knowledge management primer
Healthcare knowledge management primer

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Records management
Records management

Tác giả : Read, Judith,Ginn, Mary Lea

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : South - Western

Chi tiết
Health unit coordinating
Health unit coordinating

Tác giả : Brooks, Myrna LaFleur,Gillingham, Elaine A.

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Elsevier

Chi tiết
Health unit coordinating
Health unit coordinating

Tác giả : Clark, Madeline A.,Clark, Madeline A.,Mazza, Virginia S.

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : W.B. Saunders company

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật