Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Quản trị Văn phòng mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet. Quản trị văn phòng gồm kiến thức cơ bản  về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính, văn phòng, hoạt động của nhân viên văn phòng, thư ký, người viết tốc ký, người đánh máy... và  kiến thức chuyên sâu về ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông, các chuẩn quốc tế về Công nghệ thông tin và Truyền thông trong việc tin học hóa công tác văn thư, lưu trữ và quản trị hành chính, văn phòng. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Giáo trình quản trị văn phòng
Giáo trình quản trị văn phòng

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Văn bản quản lý nhà nước
Văn bản quản lý nhà nước

Tác giả : Ngô, Sỹ Trung

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ  kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc
Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc

Tác giả : Hoàng, Diễm Ly

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Những
Những

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Nghiệp vụ thư kí văn phòng
Nghiệp vụ thư kí văn phòng

Tác giả : Vũ, Thị Phụng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết
Nghiệp vụ thư ký
Nghiệp vụ thư ký

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : NXB TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Giáo trình nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại
Giáo trình nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại

Tác giả : Nguyễn, Hồng Hà

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Giáo trình nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại
Giáo trình nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại

Tác giả : Nguyễn, Hồng Hà

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Nghiệp vụ hành chính văn phòng
Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Tác giả : Lưu, Kiếm Thanh

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Cẩm nang tổ chức và quản trị hành chính văn phòng
Cẩm nang tổ chức và quản trị hành chính văn phòng

Tác giả : Hồ, Ngọc Cẩn,Hồ, Ngọc Cẩn,Thomas Hoàng,Diễm Chi

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật