Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Quản trị Văn phòng mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet. Quản trị văn phòng gồm kiến thức cơ bản  về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính, văn phòng, hoạt động của nhân viên văn phòng, thư ký, người viết tốc ký, người đánh máy... và  kiến thức chuyên sâu về ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông, các chuẩn quốc tế về Công nghệ thông tin và Truyền thông trong việc tin học hóa công tác văn thư, lưu trữ và quản trị hành chính, văn phòng. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Thực hành nghề tin học văn phòng
Thực hành nghề tin học văn phòng

Tác giả : Bùi, Văn Thanh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Microsoft Word 2010
Microsoft Word 2010

Tác giả : O'Leary, Timothy J.,O'Leary, Linda I.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Tự  học  nhanh  Word 2007
Tự học nhanh Word 2007

Tác giả : Trí Việt,Hà Thành

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : NXB Hồng Bàng

Chi tiết
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Office Word 2003

Tác giả : O’Leary, Timothy J.,O’Leary, Linda I.

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Technology Education

Chi tiết
Giáo trình Excel 2010
Giáo trình Excel 2010

Tác giả : Phạm, Quang Huy,Võ, Duy Thanh Tâm

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Một trăm linh một   101 thủ thuật tin học với ứng dụng văn phòng
Một trăm linh một 101 thủ thuật tin học với ứng dụng văn phòng

Tác giả : Phú Hưng,Thành Hải

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
The unofficial guide to Microsoft Office Word 2007
The unofficial guide to Microsoft Office Word 2007

Tác giả : Clark, David J.

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Tự học Microsoft Word 2010
Tự học Microsoft Word 2010

Tác giả : Công Tuấn,Thảo Phương

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : NXB Thời đại

Chi tiết
Một trăm   100 thủ thuật word 2010
Một trăm 100 thủ thuật word 2010

Tác giả : Trương, Công Tuân,Trương, Công Bình

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Thời đại

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật