Từ khóa đề xuất

Thành phố Thái Nguyên trên đường hội nhập và phát triển
Thành phố Thái Nguyên trên đường hội nhập và phát triển

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Chi tiết
Critical perspectives in rural development studies
Critical perspectives in rural development studies

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Public policy and agricultural development
Public policy and agricultural development

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
The
The

Tác giả : Porter, Richard C.

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : [Turnaround]

Chi tiết
Đo lường chất lượng dịch vụ tại Việt Nam - Nhìn từ phía khách hàng
Đo lường chất lượng dịch vụ tại Việt Nam - Nhìn từ phía khách hàng

Tác giả : Hà, Nam Khánh Giao

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
 Irrational persistence
Irrational persistence

Tác giả : Zilko, Dave

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Rippling
Rippling

Tác giả : Schwartz, Beverly

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Jossey-Bass

Chi tiết
 Irrational persistence
Irrational persistence

Tác giả : Zilko, Dave

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Kinh tế thế giới năm 2018 và dự báo năm 2019
Kinh tế thế giới năm 2018 và dự báo năm 2019

Tác giả : Nguyễn Văn Lịch

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Chuyển đổi sinh kế của các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt Trung
Chuyển đổi sinh kế của các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt Trung

Tác giả : Trần Hồng Hạnh;Nguyễn Văn Minh;Bùi Thị Bích Lan

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ
Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ

Tác giả : Nguyễn Huy Hoàng;Nguyễn Quang Thuấn;Lê Phương Hòa

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Chính sách biển của việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn
Chính sách biển của việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn

Tác giả : Nguyễn Thanh Minh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Sự phát triển của các hợp tác xã giai đoạn 2008 - 2011
Sự phát triển của các hợp tác xã giai đoạn 2008 - 2011

Tác giả : Tổng cục Thống kê

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Giáo trình phát triển vùng
Giáo trình phát triển vùng

Tác giả : Nguyễn Xuân Trường

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Lợi thế xuất khẩu nông sản của Việt Nam sau khi gia nhập WTO
Lợi thế xuất khẩu nông sản của Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Tác giả : Trần Hoa Phượng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân Việt Nam
Tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân Việt Nam

Tác giả : Mai Ngọc Anh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh
Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

Tác giả : Ngô Xuân Hoàng;Đồng Văn Đạt

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2011
Sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2011

Tác giả : Tổng cục Thống kê

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Phát triển nông nghiệp đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Phát triển nông nghiệp đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn, Đức Hạnh,Đỗ, Anh Tài

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Dương, Thị Thu Hương,Trần, Đình Tuấn

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Phát triển cây dong riềng trên địa bàn huyện Na Rì tỉnh Bắc
Phát triển cây dong riềng trên địa bàn huyện Na Rì tỉnh Bắc

Tác giả : Vũ, Đức Chính,Đỗ, Quang Quý

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Ngô Xuân Điển

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Hứa Ngân Hà

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Phát triển chuỗi giá trị hồng không hạt trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Phát triển chuỗi giá trị hồng không hạt trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Hoàng Trung Vĩnh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Doãn Đình Nam

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Tác giả : Trần Quốc Hiếu

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Chi tiết
Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng
Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Chi tiết
Thông tin phục vụ doanh nghiệp
Thông tin phục vụ doanh nghiệp

Tác giả : Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Nhà xuất bản : Trung tâm Thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chi tiết
Du lịch Việt Nam
Du lịch Việt Nam

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Bộ văn hoá

Chi tiết
Con số và sự kiện
Con số và sự kiện

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Tổng cục Thống kê

Chi tiết

Tác giả : Nguyễn Hoà

Chi tiết

Tác giả : Nguyễn Hữu Điền

Chi tiết
Phát triển thị trường tiêu thụ cây cảnh cho hộ nông dân xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Phát triển thị trường tiêu thụ cây cảnh cho hộ nông dân xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Tác giả : Nguyễn Thu Thủy;Nguyễn Hồng Hải;Nguyễn Thị Oanh

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần giải trí Minh Châu giai đoạn 2016-2020
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần giải trí Minh Châu giai đoạn 2016-2020

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà;Nông Thị Minh Ngọc

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Tạ Thị Thanh Huyền;Lê Thị Quỳnh Trang

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Lệ Thị Bích Hồng;Đỗ Anh Tài

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam hiện nay
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Phạm Văn Dũng

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết