Từ khóa đề xuất

Clash of the generations
Clash of the generations

Tác giả : Grubb, Valerie M

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Thu hút nhân lực chất lượng cao trong khu vực công của thành phố Đà Nẵng
Thu hút nhân lực chất lượng cao trong khu vực công của thành phố Đà Nẵng

Tác giả : Ngô, Sỹ Trung

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Lao động Xã hội

Chi tiết
Tổ chức quản lý vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp và kỹ năng kiểm soát
Tổ chức quản lý vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp và kỹ năng kiểm soát

Tác giả : Nguyễn, Đức Đãn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền Thông

Chi tiết
Phát triển nguồn nhân lực quản trị của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Phát triển nguồn nhân lực quản trị của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Anh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Les nouvelles administrations du travail
Les nouvelles administrations du travail

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Bureau international du travail

Chi tiết
Labor economics
Labor economics

Tác giả : Borjas, George J.

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : McGraw-Hill/Irwin

Chi tiết
Where the jobs are
Where the jobs are

Tác giả : Dearie, John, Geduldig, Courtney

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Chiến lược con người trong "thần kỳ" kinh tế Nhật Bản
Chiến lược con người trong "thần kỳ" kinh tế Nhật Bản

Tác giả : Lưu, Ngọc Trịnh

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Chính trị Hà Nội

Chi tiết
Hỏi - đáp về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Hỏi - đáp về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Tác giả : Phạm, Công Bảy

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Nghiên cứu giải pháp giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Nghiên cứu giải pháp giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Tác giả : Xìn Thanh Quyết

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
An toàn vệ sinh lao động khi làm việc trên cao
An toàn vệ sinh lao động khi làm việc trên cao

Tác giả : Bùi Thanh Giang

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Autodesk inventor 2013
Autodesk inventor 2013

Tác giả : L. Scott Hansen

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : The McGraw-Hill

Chi tiết
Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị nguồn nhân lực

Tác giả : Trần Kim Dung

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Phát triển kỹ năng: xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam
Phát triển kỹ năng: xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam

Tác giả : Ngân hàng thế giới

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Ngân hàng thế giới

Chi tiết
Lose the Resume, Land the Job
Lose the Resume, Land the Job

Tác giả : Gary Burnison

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc

Chi tiết
International human resource management
International human resource management

Tác giả : Tony Edwards;Chris Rees

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Pearson Education Limited

Chi tiết
Quyền lao động trong chuỗi cung ứng của unilever: Từ tuân thủ pháp luật tới thực tiễn áp dụng tốt
Quyền lao động trong chuỗi cung ứng của unilever: Từ tuân thủ pháp luật tới thực tiễn áp dụng tốt

Tác giả : Đỗ Quỳnh Chi;Phạm Thu Thủy

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Oxfam

Chi tiết
Nhân tài - Nguồn tài nguyên số 1
Nhân tài - Nguồn tài nguyên số 1

Tác giả : Triệu Vĩnh Hiền;Trương Hạo Hàm;Hoàng Duy

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và cơ hội việc làm
Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và cơ hội việc làm

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Dân Trí

Chi tiết
Quản lý nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Quản lý nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Cù, Thế Anh,Đỗ, Thị Thúy Phương

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Đoàn, Mạnh Thọ,Nguyễn, Trọng Xuân

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Bujeon
Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Bujeon

Tác giả : Trần, Thị Dung,Nguyễn, Thị Hồng Nhung

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty điện lực Bắc Ninh
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty điện lực Bắc Ninh

Tác giả : Ngô, Quang Tiến,Nguyễn, Thị Hồng Yến

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn, Thanh Long,Tạ, Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Enhancing the motivation of employees at alibaba Vietnam co.,LTD
Enhancing the motivation of employees at alibaba Vietnam co.,LTD

Tác giả : Vu, Thi Tuyet,Nguyen, Manh Cuong

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Tác giả : Lê, Văn Chiều,Nguyễn, Thị Yến

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Factors affecting performance of empoyees at Tuan Chau yacht joint stock company in Ha Long
Factors affecting performance of empoyees at Tuan Chau yacht joint stock company in Ha Long

Tác giả : Vu, Thi Thuy Dung,Duong, Thi Sen

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tác giả : Nguyễn, Thị Hải Yến,Hà, Quang Trung

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Sông Công
Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Sông Công

Tác giả : Dương Thị Thu Giang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Tác giả : Lê Văn Chiều

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh Viêt
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh Viêt

Tác giả : Lê Thị Hoa

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Đoàn Mạnh Thọ

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam
Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam

Tác giả : Phương Hữu Từng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Chi tiết
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Trương Văn Vĩnh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Thái Nguyên
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Thái Nguyên

Tác giả : Trịnh Thị Thúy Hà

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Bắc Ninh
Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Bắc Ninh

Tác giả : Trịnh Thị Duyệt

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Phan Thị Thanh Thúy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Bắc Ninh
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Bắc Ninh

Tác giả : Dương Ngọc Duyến

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tạp chí Lao động và Xã hội
Tạp chí Lao động và Xã hội

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Bộ Lao động và thương binh xã hội

Chi tiết
Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa
Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa

Tác giả : Trần Văn Hùng;Phạm Hồng Thái;Phạm Xuân Thủy

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Phát triển nguồn nhân lực ngành lao động - xã hội ở Việt Nam
Phát triển nguồn nhân lực ngành lao động - xã hội ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Thu

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Giải quyết việc làm cho lao động nữ trong thời kì hội nhập
Giải quyết việc làm cho lao động nữ trong thời kì hội nhập

Tác giả : Trương Thúy Hằng

Năm xuất bản : 2010

Chi tiết