Chủ đề Kinh tế môi trường – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu Kinh tế môi trường mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường kinh tế ô nhiễm và ô nhiễm môi trường, các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng để giải quyết vấn đề môi trường kinh tế tài nguyên thiên nhiên định giá tài nguyên môi trường và tác động môi trường; quản lý môi trường - các cộng cụ quản lý môi trường; tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Economics, the environment and our common wealth
Economics, the environment and our common wealth

Tác giả : Boyce, James K.

Nhà xuất bản : Edward Elgar

Chi tiết
 Where am I eating?
Where am I eating?

Tác giả : Timmerman, Kelsey

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Ecoliterate
Ecoliterate

Tác giả : Goleman, Daniel,Bennett, Lisa,Barlow, Zenobia

Nhà xuất bản : Jossey-Bass

Chi tiết
Giáo dục bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
Giáo dục bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Thực phẩm và an toàn thực phẩm
Thực phẩm và an toàn thực phẩm

Tác giả : Nguyễn, Văn Lợi

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Plants, genes, and agriculture
Plants, genes, and agriculture

Tác giả : Chrispeels, Maarten Jan,Sadava, David

Nhà xuất bản : Jones and Bartlett Publishers

Chi tiết
Trách nhiệm về hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam
Trách nhiệm về hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Chi tiết
Calculated risks
Calculated risks

Tác giả : Rodricks, Joseph V.

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Cambridge University Press

Chi tiết
Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay
Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Mai Ngọc Cường;Đỗ Đức Bình;Trịnh Duy Luân

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc Gia

Chi tiết
An sinh xã hội Bắc âu trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam
An sinh xã hội Bắc âu trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam

Tác giả : Đinh Công Tuấn;Đinh Công Hoàng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Chi tiết
Thuật ngữ trong lịch vực cung cấp nước và vệ sinh môi trường
Thuật ngữ trong lịch vực cung cấp nước và vệ sinh môi trường

Tác giả : Nguyễn Việt Hùng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Khoa học Kỹ thuật

Chi tiết
Môi trường và phát triển bền vững
Môi trường và phát triển bền vững

Tác giả : Lê Văn Khoa;Đoàn Văn Tiến;Nguyễn Song Tùng;Nguyễn Quốc Việt

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Dictionary of Environmental Science and Technology
Dictionary of Environmental Science and Technology

Tác giả : Andrew Porteous

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Social Capital Construction and Governance in Central Asia:  communities and ngos in post-soviet uzbekistan
Social Capital Construction and Governance in Central Asia: communities and ngos in post-soviet uzbekistan

Tác giả : Timur Dadabaev

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Palgrave

Chi tiết
Small Voluntary Organisations  in the ‘Age of Austerity’
Small Voluntary Organisations in the ‘Age of Austerity’

Tác giả : Pauline McGovern

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Palgrave Macmillan

Chi tiết
Environmental and Natural Resource Economics
Environmental and Natural Resource Economics

Tác giả : Jonathan M. Harris;Brian Roach

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Giáo trình con người và môi trường
Giáo trình con người và môi trường

Tác giả : Lê Văn Khoa;Đoàn Văn Cánh;Nguyễn Quang Hùng;Lâm Minh Triết

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu
Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu

Tác giả : Nguyễn Đình Bồng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
The assessement for emissiom quality of paint production process of Samhwa Vina company
The assessement for emissiom quality of paint production process of Samhwa Vina company

Tác giả : Le, Yen Phuong,Dang, Thi Thai Ha

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu xử lý nước thải nuôi cá hồi trên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Nghiên cứu xử lý nước thải nuôi cá hồi trên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tác giả : Lương Ngọc Tú

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá chất lượng môi trường không khí tại một số mỏ khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Đánh giá chất lượng môi trường không khí tại một số mỏ khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Lương Anh Đức

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước mặt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước mặt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tác giả : Hoàng Trung Hải

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước mặt của khu vực trung tâm thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước mặt của khu vực trung tâm thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Hoàng Thị Kiều Oanh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá công tác quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Đánh giá công tác quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Tác giả : Hoàng Anh Tuấn

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Kinh tế môi trường
Kinh tế môi trường

Tác giả : Trung ương hội kinh tế môi trường Việt Nam

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Tri thức

Chi tiết
Bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Cục bảo vệ Môi trường

Chi tiết
Phương trình vi phân với vấn đề dự đoán và kiểm soát dân số
Phương trình vi phân với vấn đề dự đoán và kiểm soát dân số

Tác giả : Phạm Hồng Trường;Nguyễn Thị Thu Hằng;Bùi Thị Hồng Hành

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Đánh giá tình hình hạn hán tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 1984 – 2016
Đánh giá tình hình hạn hán tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 1984 – 2016

Tác giả : Ngô Thanh Sơn;Hoàng Lê Hường;Luyện Hữu Cử;Nguyễn Hữu Thành

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
An ninh về môi trường ở Việt Nam hiện nay
An ninh về môi trường ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Trần Thị Thúy Hà

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp
Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp

Tác giả : Nguyễn Việt Thanh;Nguyễn Văn Thiên

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường
Thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

Tác giả : Nguyễn Thị Kim Dung

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết