Chủ đề Kinh tế môi trường – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu Kinh tế môi trường mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường kinh tế ô nhiễm và ô nhiễm môi trường, các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng để giải quyết vấn đề môi trường kinh tế tài nguyên thiên nhiên định giá tài nguyên môi trường và tác động môi trường; quản lý môi trường - các cộng cụ quản lý môi trường; tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Chính sách biển của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
Chính sách biển của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Tác giả : Nguyễn, Thanh Minh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển bền vững và lượng hoá phát triển bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp
Phát triển bền vững và lượng hoá phát triển bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp

Tác giả : Ngô, Văn Giới

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Environmental & natural resource economics
Environmental & natural resource economics

Tác giả : Tietenberg, Tom,Lewis, Lynne

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Environmental and natural resource economics
Environmental and natural resource economics

Tác giả : Harris, Jonathan M.,Roach, Brian

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Environmental economics and natural resource management
Environmental economics and natural resource management

Tác giả : Anderson, David A.

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Routledge, Taylor & Francis Group

Chi tiết
Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Environmental and natural resources economics
Environmental and natural resources economics

Tác giả : Hackett, Steven C.

Nhà xuất bản : M.E. Sharpe

Chi tiết
Biodiversity and allelopathy
Biodiversity and allelopathy

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Institute of Botany, Academia Sinica

Chi tiết
Đánh giá tiềm năng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá tiềm năng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nông Thị Thu Huyền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá công tác cho doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2017
Đánh giá công tác cho doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2017

Tác giả : Bùi Anh Tuấn

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
2013 chính sách đất đai mới
2013 chính sách đất đai mới

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Môi giới và kinh doanh bất động sản
Môi giới và kinh doanh bất động sản

Tác giả : Bùi Mạnh Hùng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Thị trường bất động sản
Thị trường bất động sản

Tác giả : Bùi Mạnh Hùng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Các giải pháp để hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam
Các giải pháp để hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam

Tác giả : Đinh Thị Mai Phương

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Nước là nguồn chiến lược: Đồng bằng Sông Cửu Long
Nước là nguồn chiến lược: Đồng bằng Sông Cửu Long

Tác giả : Bùi Thế Cường;Solvay Gerke

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Từ điển Bách khoa

Chi tiết
Những vấn đề về sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn hiện nay
Những vấn đề về sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn hiện nay

Tác giả : Vũ Văn Phúc;Lý Việt Quang;Trần Thị Minh Châu

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Nguyễn Anh Tú

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2017
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2017

Tác giả : Mạc Trung Đức

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến đời sống của người dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến đời sống của người dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Lương Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Tạp chí năng lượng nhiệt
Tạp chí năng lượng nhiệt

Tác giả : Hội khoa học kỹ thuật nhiệt Việt Nam

Chi tiết
Tài nguyên & môi trường
Tài nguyên & môi trường

Nhà xuất bản : Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chi tiết
Tạp chí Điện lực
Tạp chí Điện lực

Nhà xuất bản : Tập đoàn điện lực

Chi tiết

Tác giả : Vũ Quỳnh

Chi tiết

Tác giả : Trần Kim Dung

Chi tiết
Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2005-2010
Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2005-2010

Tác giả : Nguyễn Ngọc Nông;Nguyễn Đình Thi;Phan Đình Bính;Lê Văn Thơ

Năm xuất bản : 2007

Chi tiết
Đánh giá thực trạng công tác giao, cho thuê đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Đánh giá thực trạng công tác giao, cho thuê đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thùy Linh;Phạm Văn Hải;Nguyễn Tiến Đông;Lương Văn Hinh

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Công tác giải phóng mặt bằng tại dự án xây dựng hồ Khe Ván xã Phủ Lý - huyện Phú Lương  tỉnh Thái Nguyên
Công tác giải phóng mặt bằng tại dự án xây dựng hồ Khe Ván xã Phủ Lý - huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Thảo;Phạm Văn Hải;Nguyễn Tiến Đông;Lương Văn Hinh

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết