Chủ đề Kinh doanh du lịch và khách sạn – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Kinh doanh du lịch và khách sạn mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề Văn hóa tổ chức, Kinh tế du lịch, Văn hóa du lịch, Marketing du lịch, Phong tục – tập quán – lễ hội – truyền thống, Du lịch tôn giáo – tín ngưỡng, Quản trị lữ hành, Địa lý du lịch, Quản trị sự kiện, Hướng dẫn du lịch, PR và truyền thông cho sự kiện,…
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Địa lí tự nhiên các lục địa
Địa lí tự nhiên các lục địa

Tác giả : Nguyễn, Phi Hạnh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Hướng dẫn ôn luyện thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng môn địa lí
Hướng dẫn ôn luyện thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng môn địa lí

Tác giả : Nguyễn Hoàng Anh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Địa lí tự nhiên các lục địa
Địa lí tự nhiên các lục địa

Tác giả : Nguyễn, Phi Hạnh

Năm xuất bản : 209

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
The trivia lover's guide to even more of the world
The trivia lover's guide to even more of the world

Tác giả : Fuller, Gary

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Rowman & Littlefield

Chi tiết
Hotel pricing in a social world
Hotel pricing in a social world

Tác giả : McGuire, Kelly Ann

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc.

Chi tiết
Study skills for geography, earth and environmental science students
Study skills for geography, earth and environmental science students

Tác giả : Kneale, Pauline E.

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Hodder Education

Chi tiết
Exploring our world
Exploring our world

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Glencoe/McGraw-Hill

Chi tiết
Thực địa địa lý tự nhiên
Thực địa địa lý tự nhiên

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phát triển du lịch cộng đồng tại bản Áng 2, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La
Phát triển du lịch cộng đồng tại bản Áng 2, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La

Tác giả : Đỗ Tuyết Ngân;Dương Minh Cường

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Việt Nam đất nước ta
Việt Nam đất nước ta

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á
Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á

Tác giả : Bùi Thị Hải Yến;Phạm Thị Ngọc Diệp;Nguyễn Yến Ngọc

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Encyclopedia of Geography (Volume 4-6)
Encyclopedia of Geography (Volume 4-6)

Tác giả : Barney Warf

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Sage Pulications

Chi tiết
Encyclopedia of Geography (Volume 1- 3)
Encyclopedia of Geography (Volume 1- 3)

Tác giả : Barney Warf

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Sage Pulications

Chi tiết
Encyclopedia of Geoarchaeology
Encyclopedia of Geoarchaeology

Tác giả : Allan S. Gilbert;Paul Goldberg

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Springer

Chi tiết
Xách ba lo lên và đi. Tập 1: Châu Á là nhà. Đừng khóc
Xách ba lo lên và đi. Tập 1: Châu Á là nhà. Đừng khóc

Tác giả : Huyền Chíp

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Giáo trình du lịch văn hóa (Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ)
Giáo trình du lịch văn hóa (Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ)

Tác giả : Trần Thúy Anh;Triệu Thế Việt;Nguyễn Thu Thủy;Phạm Thị Bích Thủy;Phan Quang Anh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Địa danh Phú Yên
Địa danh Phú Yên

Tác giả : Nguyễn Đình Chúc

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép trong dạy học địa lí lớp 12 - THPT
Sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép trong dạy học địa lí lớp 12 - THPT

Tác giả : Nguyễn, Thị Sao,Nguyễn, Phương Liên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tổ chức các trò chơi học tập trong dạy học Địa lí ở trường THPT
Tổ chức các trò chơi học tập trong dạy học Địa lí ở trường THPT

Tác giả : Trần, Thị Chinh,Nguyễn, Phương Liên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lí 12
Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lí 12

Tác giả : Nguyễn, Thị Huyền,Nguyễn, Phương Liên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tác giả : Đoàn, Thị Thùy Dung,Vũ, Vân Anh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cộng đồng tiểu vùng Tây Bắc
Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cộng đồng tiểu vùng Tây Bắc

Tác giả : Đặng Trung Kiên

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế quốc dân

Chi tiết
Phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ tại an toàn khu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
Phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ tại an toàn khu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Hoàng Thị Thanh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Tăng cường quản lý nhà nước về dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Tăng cường quản lý nhà nước về dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Phạm Duy Phú

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Phát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Phát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Lưu Thành Viên

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Phát triển du lịch sinh thái tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh
Phát triển du lịch sinh thái tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Hải Yến

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Đánh giá điều kiện tự nhiên cho mục đích phát triển du lịch bền vững tỉnh Vĩnh Phúc
Đánh giá điều kiện tự nhiên cho mục đích phát triển du lịch bền vững tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Phan Quốc Chinh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Thúy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phát triển kinh tế trang trại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Phát triển kinh tế trang trại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Duy My

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Bắc Ninh
Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Ngô Thị Thúy Ngọc

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Marketing địa phương trong phát triển du lịch Thái Nguyên
Marketing địa phương trong phát triển du lịch Thái Nguyên

Tác giả : Hoàng Thị Phương Nga;Đào Thị Hồng Thúy

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Tiềm năng tự nhiên để phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Sơn La
Tiềm năng tự nhiên để phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Sơn La

Tác giả : Trần Viết Khanh;Đỗ Thúy Mùi

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên
Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Viết Khanh;Nguyễn Phúc Lộc

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Tai biến trượt lở đất ở tỉnh Cao Bằng, nguyên nhân và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ
Tai biến trượt lở đất ở tỉnh Cao Bằng, nguyên nhân và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ

Tác giả : Nguyễn Thị Mây;Trần Viết Khanh;Tạ Thị Thơ

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Ảnh hưởng nước biển dâng tới một số khu vực ven biển Việt Nam
Ảnh hưởng nước biển dâng tới một số khu vực ven biển Việt Nam

Tác giả : Trần Thị Lan Hương;Trần Viết Khanh

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết