Chủ đề Sinh lý học người mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm cả lý sinh học, hóa sinh học,sinh lý học luyện tập, thể thao, lao động, sinh lý vùng,...

Các mục chính gồm:
+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ hỗ trợ nghiên cứu và hướng dẫn.
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Perspectives in Nutrition
Perspectives in Nutrition

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Mosby

Chi tiết
Vander’s human physiology
Vander’s human physiology

Tác giả : Widmaier, Eric P.,Raff, Hershel,Strang, Kevin T.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Human nutrition
Human nutrition

Tác giả : Stephenson, Tammy J.,Schiff, Wendy

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Wardlaw's perspectives in nutrition
Wardlaw's perspectives in nutrition

Nhà xuất bản : McGraw-Hill,

Chi tiết
Human physiology
Human physiology

Tác giả : Fox, Stuart Ira

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Nutrition for healthy living
Nutrition for healthy living

Tác giả : Schiff, Wendy

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Nutrition for health, fitness, & sport
Nutrition for health, fitness, & sport

Tác giả : Williams, Melvin H.,Anderson, Dawn E.,Rawson, Eric S.

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Giáo trình sinh lí trẻ em
Giáo trình sinh lí trẻ em

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo dục giới tính dành cho tuổi vị thành niên
Giáo dục giới tính dành cho tuổi vị thành niên

Tác giả : Đào, Xuân Dũng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục dành cho tuổi vị thành niên
Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục dành cho tuổi vị thành niên

Tác giả : Đào, Xuân Dũng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Giải phẫu bệnh học
Giải phẫu bệnh học

Tác giả : Trần Phương Hạnh;Nguyễn Sào Trung

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo Dục

Chi tiết
Giáo trình sinh học phát triển cơ thể người: giai đoạn phôi, thai và trẻ em
Giáo trình sinh học phát triển cơ thể người: giai đoạn phôi, thai và trẻ em

Tác giả : Hoàng Quỷ Tỉnh;Nguyễn Hữu Nhân

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và động vật
Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và động vật

Tác giả : Võ Văn Toàn;Lê Thị Phượng

Năm xuất bản : Giáo d?c vi?t nam

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Sinh lý học - Tập 1
Sinh lý học - Tập 1

Tác giả : Trịnh Bỉnh Dy

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Y học

Chi tiết
Một số tích chất về nghiệm của đa thức
Một số tích chất về nghiệm của đa thức

Tác giả : Nguyễn, Thị Hồng Tâm,Trần, Nguyên An

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu sắt điện sắt từ BiFeO3
Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu sắt điện sắt từ BiFeO3

Tác giả : Nguyễn, Văn Đăng,Phạm, Minh Tân,Nguyễn, Khắc Thu

Năm xuất bản : 2009

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2011
Hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2011

Tác giả : Nguyễn, Kim Lương

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2011
Hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2011

Tác giả : Nguyễn, Kim Lương

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Acta Ophthalmologica Scandinavica
Acta Ophthalmologica Scandinavica

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Blacwell Munksgaard

Chi tiết
Annals of Hematology
Annals of Hematology

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Springer

Chi tiết
Acta Physiologica Scandinavica
Acta Physiologica Scandinavica

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Blackwell

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật