Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Công nghệ truyền thông mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet.  Công nghệ truyền thông là ngành học ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực về truyền thông, nghiên cứu về quá trình tổ chức, quản lý công việc trong lĩnh vực sản xuất truyền thông như sản xuất phim điện ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình, phim quảng cáo, multimedia, ...gồm: cấu trúc mạng truyền thông, phương thức truyền dữ liệu, mạng cục bộ, mạng băng thông, bộ điều khiển thiết bị ngoại vi, cáp quang...Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

CCNA voice
CCNA voice

Tác giả : Froehlich, Andrew

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Wiley Pub.

Chi tiết
Social networking spaces
Social networking spaces

Tác giả : Kelsey, Todd.

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Apress

Chi tiết
Facebook cookbook
Facebook cookbook

Tác giả : Goldman, Jay

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : O'Reilly

Chi tiết
Facebook applications
Facebook applications

Tác giả : Feiler, Jesse

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : McGraw-Hill/Osborne

Chi tiết
Facebook me!
Facebook me!

Tác giả : Awl, Dave

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Peachpit

Chi tiết
Wikipatterns
Wikipatterns

Tác giả : Mader, Stewart

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Managing online forums
Managing online forums

Tác giả : O'Keefe, Patrick

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : McGraw-Hill [distributor]

Chi tiết
Managing online forums
Managing online forums

Tác giả : O'Keefe, Patrick

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : McGraw-Hill [distributor]

Chi tiết
Wi-Fi telephony
Wi-Fi telephony

Tác giả : Chandra, Praphul.,Lide, David R.

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Newnes

Chi tiết
Hacking GMail
Hacking GMail

Tác giả : Hammersley, Ben

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Một số giải pháp lọc nội dung cho hệ thống thư điện tử SMTP và ứng dụng
Một số giải pháp lọc nội dung cho hệ thống thư điện tử SMTP và ứng dụng

Tác giả : Dương, Thu Hà,Nguyễn, Văn Tam

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Phân loại thư rác bằng phương pháp học máy
Phân loại thư rác bằng phương pháp học máy

Tác giả : Phạm, Thị Kim Dung,Đỗ, Trung Tuấn

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Công nghệ mạng MAN - E và ứng dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên
Công nghệ mạng MAN - E và ứng dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần, Thị Thùy Linh,Đỗ, Trung Tuấn

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : [s.n]

Chi tiết
Kỹ thuật thủy vân trong bảo vệ bản quyền video
Kỹ thuật thủy vân trong bảo vệ bản quyền video

Tác giả : Nguyễn, Lan Oanh,Nguyễn, Văn Tảo

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : [s.n]

Chi tiết
Xúc tiến Marketing trong thương mại điện tử
Xúc tiến Marketing trong thương mại điện tử

Tác giả : Trần, Trường Giang, Đỗ, Đình Long

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật