Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Công nghệ truyền thông mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet.  Công nghệ truyền thông là ngành học ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực về truyền thông, nghiên cứu về quá trình tổ chức, quản lý công việc trong lĩnh vực sản xuất truyền thông như sản xuất phim điện ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình, phim quảng cáo, multimedia, ...gồm: cấu trúc mạng truyền thông, phương thức truyền dữ liệu, mạng cục bộ, mạng băng thông, bộ điều khiển thiết bị ngoại vi, cáp quang...Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Building the internet of things
Building the internet of things

Tác giả : Kranz, Maciej

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
GIS và công nghệ quảng bá thông tin
GIS và công nghệ quảng bá thông tin

Tác giả : Nguyễn, Thanh Hà,Đoàn, Thanh Hải,Nguyễn, Đức Mùi

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Hướng dẫn tra cứu các thông tin hữu ích trên internet
Hướng dẫn tra cứu các thông tin hữu ích trên internet

Tác giả : Nguyễn, Như Tuấn,Nguyễn, Tiến Xuân

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Điện toán đám mây
Điện toán đám mây

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nộ

Chi tiết
Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng MEN (MAN-E)
Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng MEN (MAN-E)

Tác giả : Nguyễn, Phạm Cường

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Các qui định đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên mạng internet
Các qui định đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên mạng internet

Tác giả : Bộ thông tin và truyền thông

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Internet
Hướng dẫn sử dụng Internet

Tác giả : Đoàn, Ngọc Đăng Linh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Thủ thuật về hệ thống internet
Thủ thuật về hệ thống internet

Tác giả : Group Wide

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Internet
Internet

Tác giả : Đoàn, Ngọc Đăng Linh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Internet một cách nhìn tổng quát
Internet một cách nhìn tổng quát

Tác giả : Group Wide,Nguyễn, Xuân Phong

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Intelligent parking assist system based on internet of things technologies
Intelligent parking assist system based on internet of things technologies

Tác giả : Pham, Thanh Nam

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển ứng dụng trên Facebook phục vụ quảng cáo tuyển sinh
Phát triển ứng dụng trên Facebook phục vụ quảng cáo tuyển sinh

Tác giả : Nguyễn, Hoàng Long,Vũ, Duy Linh

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện xâm nhập mạng bằng phương pháp so khớp
Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện xâm nhập mạng bằng phương pháp so khớp

Tác giả : Trần, Thanh Hòa,Nguyễn, Ngọc Cương

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nâng cao độ tin cậy cho hệ thống máy chủ phục vụ truy cập Internet
Nâng cao độ tin cậy cho hệ thống máy chủ phục vụ truy cập Internet

Tác giả : Trần, Thị Dung,Lê, Quang Minh

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
A study on the method of operation of the conneted parallel inverters network
A study on the method of operation of the conneted parallel inverters network

Tác giả : Hoang, Thi Thu Giang,Fang, Tian Lian

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Ứng dụng mạng nơron trong bài toán phát hiện truy cập trái phép
Ứng dụng mạng nơron trong bài toán phát hiện truy cập trái phép

Tác giả : Trần, Hòa,Vũ, Tất Thắng

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật