Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Thiết kế đồ họa mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet.Ngành Thiết kế đồ họa là ngành ứng dụng, kết hợp hình ảnh, chữ viết và ý tưởng một cách sáng tạo để truyền đạt thông tin hiệu quả và thú vị qua các hình thức ấn phẩm in ấn và trực tuyến trên cơ sở máy tính và các thiết bị hỗ trợ quá trình thiết kế, thể hiện ý tưởng, bao gồm: phần cứng đồ họa trên máy tính, đồ họa ba chiều, tạo hình, ..vv.. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Advances in cryptology - Eurocrypt 2012
Advances in cryptology - Eurocrypt 2012

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Springer

Chi tiết
Security strategy
Security strategy

Tác giả : Stackpole, Bill,Oksendahl, Eric

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : CRC Press

Chi tiết
The death of the Internet
The death of the Internet

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Algorithmic cryptanalysis
Algorithmic cryptanalysis

Tác giả : Joux, Antoine

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : CRC Press

Chi tiết
Quản trị và bảo mật mạng không dây
Quản trị và bảo mật mạng không dây

Tác giả : Trần, Công Hùng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Giáo trình an toàn và bảo mật dữ liệu
Giáo trình an toàn và bảo mật dữ liệu

Tác giả : Trần, Đức Sự,Nguyễn, Văn Tảo,Trần, Thị Lượng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Designing an IAM framework with Oracle identity and access management suite
Designing an IAM framework with Oracle identity and access management suite

Tác giả : Scheidel, Jeff

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Giáo trình mật mã học & hệ thống thông tin an toàn
Giáo trình mật mã học & hệ thống thông tin an toàn

Tác giả : Thái, Thanh Tùng

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Hacking exposed 6
Hacking exposed 6

Tác giả : McClure, Stuart.,Scambray, Joel.,Kurtz, George.

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Hacking exposed Windows
Hacking exposed Windows

Tác giả : Scambray, Joel,McClure, Stuart

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Mô phỏng sự tạo bóng của vật thể từ một nguồn sáng trong thực tại ảo
Mô phỏng sự tạo bóng của vật thể từ một nguồn sáng trong thực tại ảo

Tác giả : Hà Thị Chuyên

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Nghiên cứu bảo vệ an toàn dữ liệu khi sử dụng dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây
Nghiên cứu bảo vệ an toàn dữ liệu khi sử dụng dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây

Tác giả : Nguyễn, Minh Tiến,Lê, Quang Minh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu tổng quan những vấn đề an ninh chính trong mạng internet of things (IoTs)
Nghiên cứu tổng quan những vấn đề an ninh chính trong mạng internet of things (IoTs)

Tác giả : Đoàn, Minh Cảnh,Nguyễn, Tuấn Minh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
A study on machine translation for low - resource languages
A study on machine translation for low - resource languages

Tác giả : Trieu, Hai Long,Nguyen, Minh Le

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Đánh giá khả năng bảo mật ở tầng vật lý trong mạng không dây
Đánh giá khả năng bảo mật ở tầng vật lý trong mạng không dây

Tác giả : Phạm, Lệ Tiệp,Nguyễn, Toàn Thắng

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Tìm hiểu khả năng an toàn của hệ mật mã RSA
Tìm hiểu khả năng an toàn của hệ mật mã RSA

Tác giả : Đinh, Thị Hải Yến,Hồ, Văn Canh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Một số thuật toán chữ ký số và ứng dụng trong bảo mật tài liệu điện tử
Một số thuật toán chữ ký số và ứng dụng trong bảo mật tài liệu điện tử

Tác giả : Phạm, Thị Tâm,Đoàn, Văn Ban

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
An toàn thông tin sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên
An toàn thông tin sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Hà, Quang Vũ,Đỗ, Trung Tuấn

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Kỹ thuật mô phỏng đối tượng dạng sợi và ứng dụng mô phỏng tóc trong thực tại ảo
Kỹ thuật mô phỏng đối tượng dạng sợi và ứng dụng mô phỏng tóc trong thực tại ảo

Tác giả : Long Văn Kỳ

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật