Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Truyền thông đa phương tiện mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet. Ngành Truyền thông đa phương tiện là ngành ứng dụng công nghệ thông tin trong sáng tạo, thiết kế những sản phẩm mỹ thuật ứng dụng trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, giáo dục, sản xuất phim ảnh, hoạt hình và các lĩnh vực giải trí khác, bao gồm: siêu phương tiện, siêu văn bản, thiết kế trang Web, âm thanh số...Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

JavaScript and jQuery for data analysis and visualization
JavaScript and jQuery for data analysis and visualization

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
AWS for Admins for dummies
AWS for Admins for dummies

Tác giả : Mueller, John Paul

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : John Wiley and Sons

Chi tiết
Learning processing
Learning processing

Tác giả : Shiffman, Daniel

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Morgan Kaufmann

Chi tiết
Redesign your library website
Redesign your library website

Tác giả : Wittmann, Stacy Ann

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Libraries Unlimited ABC CliO

Chi tiết
Professional ASP.NET MVC 4
Professional ASP.NET MVC 4

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Social media design for dummies
Social media design for dummies

Tác giả : Warner, Janine,LaFontaine, David

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
iOS cloud development for dummies
iOS cloud development for dummies

Tác giả : Goldstein, Neal

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Dreamweaver CS6 for dummies
Dreamweaver CS6 for dummies

Tác giả : Warner, Janine

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Dreamweaver CC for dummies
Dreamweaver CC for dummies

Tác giả : Warner, Janine

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
CSS3 for dummies
CSS3 for dummies

Tác giả : Mueller, John

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Nghiên cứu phát hiện vùng khối u từ ảnh siêu âm trong y tế
Nghiên cứu phát hiện vùng khối u từ ảnh siêu âm trong y tế

Tác giả : Trần, Hồng Tuyến,Nguyễn, Văn Tảo

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Kỹ thuật đánh giá đa chỉ tiêu MCE trong hệ thống thông tin địa lý sử dụng logic mờ
Kỹ thuật đánh giá đa chỉ tiêu MCE trong hệ thống thông tin địa lý sử dụng logic mờ

Tác giả : Vũ, Thanh Hải,Đặng, Văn Đức

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Kỹ thuật bảo vệ bản quyền nhạc số bằng thủy phân
Kỹ thuật bảo vệ bản quyền nhạc số bằng thủy phân

Tác giả : Trần, Thị Thành,Đặng, Văn Đức

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Phát hiện chuyển động bằng phương pháp trừ nền
Phát hiện chuyển động bằng phương pháp trừ nền

Tác giả : Trần, Văn Thành,Ngô, Quốc Tạo

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Nghiên cứu giải pháp xác thực Web ứng dụng trong giao dịch điện tử
Nghiên cứu giải pháp xác thực Web ứng dụng trong giao dịch điện tử

Tác giả : Hoàng, Vĩnh Hà,Hồ, Văn Hương

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Phát triển hệ thống tìm kiếm du lịch tại Hà Nội dựa trên công nghệ Web - Gis
Phát triển hệ thống tìm kiếm du lịch tại Hà Nội dựa trên công nghệ Web - Gis

Tác giả : Nguyễn, Thị Vân,Nguyễn, Văn Vỵ

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Một số kỹ thuật và xây dựng mô hình phòng thủ mạng
Một số kỹ thuật và xây dựng mô hình phòng thủ mạng

Tác giả : Dương, Thanh Tuấn,Hồ, Văn Canh

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật