Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề LUẬT mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm các nội dung: Luật giữ các quốc gia; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật quân sự, quốc phòng, tài sản công, tài chính công, thuế, thương mại, công nghiệp; Luật lao đông, dịch vụ xã hội, giáo dục, văn hóa; Luật hình sự; Thủ tục tố tụng dân sự và tòa án;...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Luận văn, luận án

+ Báo, tạp chí

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Tài liệu tham khảo môn pháp luật
Tài liệu tham khảo môn pháp luật

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Các văn bản pháp luật về xã, phường thị trấn
Các văn bản pháp luật về xã, phường thị trấn

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Các
Các

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Hiệu quả pháp luật những vấn đề lý luận và thực tiễn
Hiệu quả pháp luật những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả : Nguyễn, Minh Đoan

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Bàn về hệ thống Pháp luật
Bàn về hệ thống Pháp luật

Tác giả : Nguyễn, Văn Hiển

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Xây dựng hệ thống Pháp luật thống nhất, đồng bộ minh bạch và hiệu quả trong nhà nước Pháp quyền Việt Nam
Xây dựng hệ thống Pháp luật thống nhất, đồng bộ minh bạch và hiệu quả trong nhà nước Pháp quyền Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Như Phát

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả : Quách, Dương

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Pháp luật đât đai trong hoạt động nghề luật sư
Pháp luật đât đai trong hoạt động nghề luật sư

Tác giả : Nguyễn Minh Hằng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật