Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề LUẬT mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm các nội dung: Luật giữ các quốc gia; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật quân sự, quốc phòng, tài sản công, tài chính công, thuế, thương mại, công nghiệp; Luật lao đông, dịch vụ xã hội, giáo dục, văn hóa; Luật hình sự; Thủ tục tố tụng dân sự và tòa án;...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Luận văn, luận án

+ Báo, tạp chí

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thủ đô
Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thủ đô

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

Tác giả : Nguyễn, Minh Đoan

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Tư Pháp

Chi tiết
Luật tổ chức viện kiểm sát liên bang Nga
Luật tổ chức viện kiểm sát liên bang Nga

Tác giả : Bùi, Quang Thạch

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Tư Pháp

Chi tiết
Luật đất đai và các quy phạm mới nhất về quyền sử dụng đất
Luật đất đai và các quy phạm mới nhất về quyền sử dụng đất

Tác giả : Lương, Đức Cường,Park, Won,Lê, Huy Lâm

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
The law of intermadiate sanctions
The law of intermadiate sanctions

Tác giả : Hopkins. Bruce R.

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật