Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề LUẬT mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm các nội dung: Luật giữ các quốc gia; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật quân sự, quốc phòng, tài sản công, tài chính công, thuế, thương mại, công nghiệp; Luật lao đông, dịch vụ xã hội, giáo dục, văn hóa; Luật hình sự; Thủ tục tố tụng dân sự và tòa án;...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Luận văn, luận án

+ Báo, tạp chí

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam

Tác giả : Đỗ, Văn Đại

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Hội Luật gia Việt Nam

Chi tiết
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam

Tác giả : Đỗ, Văn Đại

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Hội Luật gia Việt Nam

Chi tiết
The
The

Tác giả : Epstein, Lee,Landes, William M.,Posner, Richard A.

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Harvard University Press

Chi tiết
Thủ tục kiện và thi hành án dân sự
Thủ tục kiện và thi hành án dân sự

Tác giả : Lê, Kim Quế

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Thủ tục, hồ sơ, mẫu đơn
Thủ tục, hồ sơ, mẫu đơn

Tác giả : Nguyễn, Ngọc Điệp

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Nxb TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Hỏi đáp về luật tố tụng dân sự Việt Nam
Hỏi đáp về luật tố tụng dân sự Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Ngọc Điệp,Lê, Kim Dung

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Tạp chí Tòa án nhân dân
Tạp chí Tòa án nhân dân

Tác giả : Tóa án nhân dân tối cao

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật