Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề LUẬT mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm các nội dung: Luật giữ các quốc gia; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật quân sự, quốc phòng, tài sản công, tài chính công, thuế, thương mại, công nghiệp; Luật lao đông, dịch vụ xã hội, giáo dục, văn hóa; Luật hình sự; Thủ tục tố tụng dân sự và tòa án;...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Luận văn, luận án

+ Báo, tạp chí

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Wiley revenue recognition
Wiley revenue recognition

Tác giả : Flood, Joanne M

Nhà xuất bản : 214 p.

Chi tiết
Luật Khoáng sản
Luật Khoáng sản

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Luật trọng tài thương mại năm 2010
Luật trọng tài thương mại năm 2010

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Luật hôn nhân và gia đình được quốc hội thông qua khóa XIII
Luật hôn nhân và gia đình được quốc hội thông qua khóa XIII

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Quy định mới về vay và cho vay trong các tổ chức tín dụng, ngân hàng
Quy định mới về vay và cho vay trong các tổ chức tín dụng, ngân hàng

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Luật bảo vệ và phát triển rừng và các nghị định hướng dẫn thi hành
Luật bảo vệ và phát triển rừng và các nghị định hướng dẫn thi hành

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành
Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật