Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề LUẬT mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm các nội dung: Luật giữ các quốc gia; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật quân sự, quốc phòng, tài sản công, tài chính công, thuế, thương mại, công nghiệp; Luật lao đông, dịch vụ xã hội, giáo dục, văn hóa; Luật hình sự; Thủ tục tố tụng dân sự và tòa án;...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Luận văn, luận án

+ Báo, tạp chí

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Luật thi hành án hình sự năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành
Luật thi hành án hình sự năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam

Tác giả : Cao, Thị Oanh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Luật thi hành án hình sự
Luật thi hành án hình sự

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Tìm hiểu các tội xâm phạm an toàn công cộng và trật tự quản lý hành chính
Tìm hiểu các tội xâm phạm an toàn công cộng và trật tự quản lý hành chính

Tác giả : Nguyễn, Đức Mai

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Các
Các

Tác giả : Tòa án nhân dân tối cao

Năm xuất bản : 1995

Nhà xuất bản : Tòa án nhân dân tối cao

Chi tiết
Các
Các

Tác giả : Tòa án nhân dân tối cao

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Tòa án nhân dân tối cao

Chi tiết
Các
Các

Tác giả : Tòa án nhân dân tối cao

Năm xuất bản : 1990

Nhà xuất bản : Tòa án nhân dân tối cao

Chi tiết
Giáo trình luật hình sự Việt Nam. Tập 1
Giáo trình luật hình sự Việt Nam. Tập 1

Tác giả : Trường Đại học luật Hà Nội

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Chi tiết
Giáo trình luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm
Giáo trình luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm

Tác giả : Cao Thị Oanh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam

Tác giả : Trịnh Quốc Toản

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự
Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự

Tác giả : Vũ Nguyên

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần chung
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần chung

Tác giả : Cao Thị Oanh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình luật hình sự Việt Nam: Phần các tội phạm
Giáo trình luật hình sự Việt Nam: Phần các tội phạm

Tác giả : Cao Thị Oanh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Những vấn đề lý luận, thực tiễn về luật hình sự quốc tế
Những vấn đề lý luận, thực tiễn về luật hình sự quốc tế

Tác giả : Nguyễn Ngọc Chí

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

Tác giả : Trần Hưng Bình

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học xã hội

Chi tiết
Quyền của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam
Quyền của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam

Tác giả : Đinh Thị Mai

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học xã hội

Chi tiết
Quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự Việt Nam
Quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Hữu Thế Trạch

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật