Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề LUẬT mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm các nội dung: Luật giữ các quốc gia; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật quân sự, quốc phòng, tài sản công, tài chính công, thuế, thương mại, công nghiệp; Luật lao đông, dịch vụ xã hội, giáo dục, văn hóa; Luật hình sự; Thủ tục tố tụng dân sự và tòa án;...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Luận văn, luận án

+ Báo, tạp chí

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Luật bảo vệ môi trường
Luật bảo vệ môi trường

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Luật Phòng cháy và chữa cháy
Luật Phòng cháy và chữa cháy

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Cẩm nang công tác quản lý dành cho hiệu trưởng trường học
Cẩm nang công tác quản lý dành cho hiệu trưởng trường học

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả : Quách Dương

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Luật việc làm, Bộ luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động áp dụng năm 2014
Luật việc làm, Bộ luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động áp dụng năm 2014

Tác giả : Quí Lâm;Kim Phượng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Chi tiết
Giáo trình luật lao động Việt Nam
Giáo trình luật lao động Việt Nam

Tác giả : Bình Nhưỡng Lưu

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Công an nhân dân

Chi tiết
Giáo trình luật lao động Việt Nam
Giáo trình luật lao động Việt Nam

Tác giả : Đại học Luật Hà Nội

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Công an nhân dân

Chi tiết
Giáo trình luật lao động cơ bản
Giáo trình luật lao động cơ bản

Tác giả : Diệp Thành Nguyên

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : đại học cần thơ

Chi tiết
Luật lao động cơ bản
Luật lao động cơ bản

Tác giả : Diệp Thành Nguyên

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Trường ĐH Cần Thơ

Chi tiết
Tạp chí Luật học
Tạp chí Luật học

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Đại học Luật

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật