Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề LUẬT mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm các nội dung: Luật giữ các quốc gia; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật quân sự, quốc phòng, tài sản công, tài chính công, thuế, thương mại, công nghiệp; Luật lao đông, dịch vụ xã hội, giáo dục, văn hóa; Luật hình sự; Thủ tục tố tụng dân sự và tòa án;...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Luận văn, luận án

+ Báo, tạp chí

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Giáo trình luật quốc tế
Giáo trình luật quốc tế

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước Quốc tế
Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước Quốc tế

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Giáo trình luật quốc tế
Giáo trình luật quốc tế

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Sổ tay công tác tuyên truyền Pháp luật về biển đảo
Sổ tay công tác tuyên truyền Pháp luật về biển đảo

Tác giả : Quí Lâm,Kim Phượng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Dân trí

Chi tiết
Các
Các

Tác giả : Lê, Quý Quỳnh,Nguyễn, Trường Giang

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Các
Các

Năm xuất bản : 1995

Chi tiết
International Law
International Law

Tác giả : Lowenfeld, Anderson F.

Nhà xuất bản : [s.n.]

Chi tiết
Công ước của Liên hợp Quốc về Luật biển 1982
Công ước của Liên hợp Quốc về Luật biển 1982

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Chi tiết
Vấn đề hợp tác khai thác chung trong Luật pháp và thực tiễn Quốc tế
Vấn đề hợp tác khai thác chung trong Luật pháp và thực tiễn Quốc tế

Tác giả : Nguyễn, Trường Giang

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Nhà nước và Pháp luật
Nhà nước và Pháp luật

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật

Chi tiết

Tác giả : Nguyễn Lộc

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật