Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề LUẬT mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm các nội dung: Luật giữ các quốc gia; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật quân sự, quốc phòng, tài sản công, tài chính công, thuế, thương mại, công nghiệp; Luật lao đông, dịch vụ xã hội, giáo dục, văn hóa; Luật hình sự; Thủ tục tố tụng dân sự và tòa án;...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Luận văn, luận án

+ Báo, tạp chí

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Bankruptcy and insolvency taxation
Bankruptcy and insolvency taxation

Tác giả : Newton, Grant W,Liquerman, Robert

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Luật quản lý thuế
Luật quản lý thuế

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Ba mươi bảy   37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng từ 1 - 1 - 2014
Ba mươi bảy 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng từ 1 - 1 - 2014

Tác giả : Bộ Tài chính

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Luật kế toán
Luật kế toán

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Các
Các

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Kiểm soát chi thường xuyên bằng dự toán qua kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc
Kiểm soát chi thường xuyên bằng dự toán qua kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc

Tác giả : Dương, Thị Kiều Loan,Vũ, Bá Thể

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế thành phố Bắc Ninh
Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế thành phố Bắc Ninh

Tác giả : Trần, Thị Xuân Xinh,Trần, Văn Dung

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hoàn thiện công tác thanh tra thuế ở cục thuế tỉnh Bắc Ninh
Hoàn thiện công tác thanh tra thuế ở cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Ngô, Đức Thành,Trần, Văn Dung

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn, Thị Thùy Linh,Đỗ, Thị Thúy Phương

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hoàn thiện kiểm tra thuế tại chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên
Hoàn thiện kiểm tra thuế tại chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên

Tác giả : Tạ, Tiến Công,Nguyễn, Thị Gấm

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hoàn thiện công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Quảng Ninh
Hoàn thiện công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Phạm, Mai Hương,Tạ, Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật