Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề LUẬT mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm các nội dung: Luật giữ các quốc gia; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật quân sự, quốc phòng, tài sản công, tài chính công, thuế, thương mại, công nghiệp; Luật lao đông, dịch vụ xã hội, giáo dục, văn hóa; Luật hình sự; Thủ tục tố tụng dân sự và tòa án;...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Luận văn, luận án

+ Báo, tạp chí

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Quyền tiếp cận thông tin
Quyền tiếp cận thông tin

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Luật quốc tịch Việt Nam 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành
Luật quốc tịch Việt Nam 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Luật cán bộ, công chức luật viên chức
Luật cán bộ, công chức luật viên chức

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Luật tố tụng hành chính
Luật tố tụng hành chính

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Luật biên giới quốc gia năm 2003 và văn bản hướng dẫn thi hành
Luật biên giới quốc gia năm 2003 và văn bản hướng dẫn thi hành

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các hiến pháp Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992)
Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các hiến pháp Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992)

Tác giả : Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Hiến pháp

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Giáo trình luật hành chính Việt Nam
Giáo trình luật hành chính Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Thị Thủy

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam
Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Thị Thuỷ,Hoàng, Quốc Hồng

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam
Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Thị Thuỷ,Hoàng, Quốc Hồng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình luật hành chính Việt Nam
Giáo trình luật hành chính Việt Nam

Tác giả : Trần Minh Hương

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Chi tiết
Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư
Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư

Tác giả : Nguyễn Minh Hằng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Quang Minh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Lược sử lập hiến Việt Nam
Lược sử lập hiến Việt Nam

Tác giả : Phan Đăng Thanh;Trương Thị Hòa

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Tập bài giảng Luật tố tụng hành chính Việt Nam
Tập bài giảng Luật tố tụng hành chính Việt Nam

Tác giả : Lê Thị Bích Chi

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Tác giả : Nguyễn Hữu Đại

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Hiến pháp năm 2013 và những điểm mới quan trọng
Hiến pháp năm 2013 và những điểm mới quan trọng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á
Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á

Tác giả : Phan Đăng Thanh;Trương Thị Hòa

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Xây dựng và bảo vệ hiến pháp: kinh nghiệm thế giới và Việt Nam
Xây dựng và bảo vệ hiến pháp: kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng;Lưu Đức Quang;Nguyễn Văn Trí

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay
Vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Đặng Công Cường

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Luật Hà Nội

Chi tiết
Quyền được thông tin của công dân ở Việt Nam hiện nay
Quyền được thông tin của công dân ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Thái Thị Tuyết Dung

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết