Tại chủ đề Vật lý học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Vật lý học tập hợp những tài liệu nói về  cơ học chất rắn, cơ học chất lỏng, cơ học chất khí, tia hồng ngoại, tử ngoại, kỹ thuật làm lạnh, truyền nhiệt, điện tử học, điện học, vật lý nguyên tử và hạt nhân...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Sóng
Sóng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Spherical tensor operators
Spherical tensor operators

Tác giả : Tuszynski, J. A

Năm xuất bản : 1990

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
 Physics of new methods of charged particle acceleration
Physics of new methods of charged particle acceleration

Tác giả : Bonch-Osmolovsky, A. G

Năm xuất bản : 1994

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Introduction to high-energy heavy-ion collisions
Introduction to high-energy heavy-ion collisions

Tác giả : Wong, Cheuk-Yin

Năm xuất bản : 1994

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
An
An

Tác giả : Willmott, Phil

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Quarks and gluons
Quarks and gluons

Tác giả : Han, M. Y

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Modulation spectrometry of neutrons with diffractometry applications
Modulation spectrometry of neutrons with diffractometry applications

Tác giả : Hiismäki, Pekka

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : World Scientific Pub

Chi tiết
Giáo trình vật lý nguyên tử và hạt nhân
Giáo trình vật lý nguyên tử và hạt nhân

Tác giả : Nguyễn, Bá Đức

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Fundamental in hadronic atom theory
Fundamental in hadronic atom theory

Tác giả : Deloff, A

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : World scientific

Chi tiết
Novel radiation sources using relativistic electrons
Novel radiation sources using relativistic electrons

Tác giả : Rullhusen, P, Artru, X, Dhez, Pierre

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật