Tại chủ đề Vật lý học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Vật lý học tập hợp những tài liệu nói về  cơ học chất rắn, cơ học chất lỏng, cơ học chất khí, tia hồng ngoại, tử ngoại, kỹ thuật làm lạnh, truyền nhiệt, điện tử học, điện học, vật lý nguyên tử và hạt nhân...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Vật lý đại cương
Vật lý đại cương

Tác giả : Lương, Duyên Bình,Dư, Trí Công,Nguyễn, Hữu Hồ,Lương, Duyên Bình

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Trang bị điện - điện tử
Trang bị điện - điện tử

Tác giả : Vũ, Quang Hồi

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Thực hành kỹ thuật điện - điện tử trong hệ thống sưởi - thông gió điều hòa không khí
Thực hành kỹ thuật điện - điện tử trong hệ thống sưởi - thông gió điều hòa không khí

Tác giả : Tăng, Văn Mùi,Trần, Duy Nam

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Semiconductor quantum dots
Semiconductor quantum dots

Tác giả : Bányai, L.,Koch, S. W.

Năm xuất bản : 1993

Nhà xuất bản : World Scientific,

Chi tiết
Bài tập điện động lực học
Bài tập điện động lực học

Tác giả : Nguyễn, Văn Thuận,Nguyễn, Quang Học

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Colossal magnetoresistance and phase separation in magnetic semiconductors
Colossal magnetoresistance and phase separation in magnetic semiconductors

Tác giả : Nagaev, Ėduard Leonovich

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Imperial College Press

Chi tiết
Classical and quantum electrodynamics and the B(3) field
Classical and quantum electrodynamics and the B(3) field

Tác giả : Evans, Myron,Crowell, L. B.

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
X-ray scattering from semiconductors
X-ray scattering from semiconductors

Tác giả : Fewster, Paul F.

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Imperial College Press

Chi tiết
Superconductivity
Superconductivity

Tác giả : Shrivastava, Keshav Narin

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Peyresq Lectures on Nonlinear Phenomena
Peyresq Lectures on Nonlinear Phenomena

Tác giả : Sepulchre, Jacques-Alexandre,Beaumont, Jean-Luc

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Samrt lecture room for smart campus building automation system
Samrt lecture room for smart campus building automation system

Tác giả : Tran, Pham Thai Kien,Timmerman, Martin

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật