Tại chủ đề Vật lý học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Vật lý học tập hợp những tài liệu nói về  cơ học chất rắn, cơ học chất lỏng, cơ học chất khí, tia hồng ngoại, tử ngoại, kỹ thuật làm lạnh, truyền nhiệt, điện tử học, điện học, vật lý nguyên tử và hạt nhân...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Quang Học Sóng
Quang Học Sóng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình quang học
Giáo trình quang học

Tác giả : Nguyễn, Bá Đức

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Selected works of Emil Wolf
Selected works of Emil Wolf

Tác giả : Wolf, Emil

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : World Scientific Pub.

Chi tiết
Handbook of thermoluminescence
Handbook of thermoluminescence

Tác giả : Furetta, Claudio

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : World Scientific Pub

Chi tiết
Quang học
Quang học

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Những vấn đề cơ bản của phổ học
Những vấn đề cơ bản của phổ học

Tác giả : Nguyễn, Văn Minh

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Encounters in nonlinear optics
Encounters in nonlinear optics

Tác giả : Bloembergen, Nicolaas

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Những
Những

Tác giả : Trịnh, Xuân Thuận,Ngô, Vũ,Phạm, Xuân Thiều

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : NXB Trẻ

Chi tiết
Bài tập & lời giải Quang học
Bài tập & lời giải Quang học

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Quang phổ học thực nghiệm
Quang phổ học thực nghiệm

Tác giả : Nguyễn, Thế Bình

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nanocomposite Au-GO, Ag-GO
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nanocomposite Au-GO, Ag-GO

Tác giả : Trần, Thu Hiền,Đỗ, Hoàng Tùng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu xây dựng hệ đo các đặc trưng quang dẫn vùng hồng ngoại ở nhiệt độ phòng
Nghiên cứu xây dựng hệ đo các đặc trưng quang dẫn vùng hồng ngoại ở nhiệt độ phòng

Tác giả : Đoàn, Thị Việt Ánh,Phạm, Văn Thìn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang – từ của vật liệu spinel CoFe2O4 cấu trúc nano
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang – từ của vật liệu spinel CoFe2O4 cấu trúc nano

Tác giả : Ngô, Thị Phượng,Đỗ, Hùng Mạnh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật