Tại chủ đề Vật lý học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Vật lý học tập hợp những tài liệu nói về  cơ học chất rắn, cơ học chất lỏng, cơ học chất khí, tia hồng ngoại, tử ngoại, kỹ thuật làm lạnh, truyền nhiệt, điện tử học, điện học, vật lý nguyên tử và hạt nhân...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2007 Phần II, tập II.1
Hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2007 Phần II, tập II.1

Tác giả : Đỗ, Khắc Đức

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Thái Nguyên

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2007 Phần II, tập II.2
Hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2007 Phần II, tập II.2

Tác giả : Đỗ, Khắc Đức

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Thái Nguyên

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật