Tại chủ đề Vật lý học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Vật lý học tập hợp những tài liệu nói về  cơ học chất rắn, cơ học chất lỏng, cơ học chất khí, tia hồng ngoại, tử ngoại, kỹ thuật làm lạnh, truyền nhiệt, điện tử học, điện học, vật lý nguyên tử và hạt nhân...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Cơ học chất lỏng ứng dụng
Cơ học chất lỏng ứng dụng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng
Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Hữu Chí,Nguyễn, Hữu Dy,Phùng, Văn Khương

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Cơ học chất lỏng
Cơ học chất lỏng

Tác giả : Jean-Marie Brébec và những người khác,Nguyễn Hữu Hồ,Lê Băng Sương

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Các bảng tính toán thuỷ lực
Các bảng tính toán thuỷ lực

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Electrorheological fluids and magnetorheological suspensions (ERMR 2004)
Electrorheological fluids and magnetorheological suspensions (ERMR 2004)

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Thủy lực
Thủy lực

Tác giả : Nguyễn, Thế Hùng

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Thủy lực
Thủy lực

Tác giả : Nguyễn, Tài,Lê, Bá Sơn

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Thủy lực
Thủy lực

Tác giả : Nguyễn, Tài

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Thủy lực đại cương
Thủy lực đại cương

Tác giả : Nguyễn, Tài,Tạ, Ngọc Cầu

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Thủy lực
Thủy lực

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật