Tại chủ đề Vật lý học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Vật lý học tập hợp những tài liệu nói về  cơ học chất rắn, cơ học chất lỏng, cơ học chất khí, tia hồng ngoại, tử ngoại, kỹ thuật làm lạnh, truyền nhiệt, điện tử học, điện học, vật lý nguyên tử và hạt nhân...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Giáo trình vật lý cơ- nhiệt đại cương
Giáo trình vật lý cơ- nhiệt đại cương

Tác giả : Nguyễn, Huy Sinh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình vật lý cơ- nhiệt đại cương
Giáo trình vật lý cơ- nhiệt đại cương

Tác giả : Nguyễn, Huy Sinh

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Cơ học
Cơ học

Tác giả : Đỗ, Sanh,Nguyễn, Văn Đình,Nguyễn, Văn Khang

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Cơ học
Cơ học

Tác giả : Đỗ, Sanh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Cơ học cơ sở
Cơ học cơ sở

Tác giả : Đặng, Quốc Lương

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Nonlinear dynamics
Nonlinear dynamics

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Giáo trình cơ học đại cương
Giáo trình cơ học đại cương

Tác giả : Nguyễn, Bá Đức

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Nonlinear periodic waves and their modulations
Nonlinear periodic waves and their modulations

Tác giả : Kamchatnov, A. M.

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
YourOtherTeacher.com statics companion
YourOtherTeacher.com statics companion

Tác giả : Jones, Jeffrey

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : McGraw Hill Higher Education

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của mẫu bột BiFeO3 pha tạp Mn
Nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của mẫu bột BiFeO3 pha tạp Mn

Tác giả : Hoàng, Thị Lệ Thủy,Phạm, Mai An

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu tăng cường tính chất quang của các chấm lượng tử CdZnS bằng các NANO kim loại
Nghiên cứu tăng cường tính chất quang của các chấm lượng tử CdZnS bằng các NANO kim loại

Tác giả : Nguyễn, Thanh Tùng,Vũ, Thị Hồng Hạnh,Vũ, Đức Chính

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nguyên cứu cấu trúc đa thù hình và các tính chất động học của Co bằng phương pháp mô phổ
Nguyên cứu cấu trúc đa thù hình và các tính chất động học của Co bằng phương pháp mô phổ

Tác giả : Chanhtha Vong, Phonesa vath,Phạm, Hữu Kiên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnSe
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnSe

Tác giả : Vũ, Thị Phương Thúy,Nguyễn, Thị Minh Thủy,Trần, Thị Kim Chi

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu chế tạo cảm biến quang trên cơ sở cấu trúc quang tử 1D
Nghiên cứu chế tạo cảm biến quang trên cơ sở cấu trúc quang tử 1D

Tác giả : Phùng, Thị Hà,Đỗ, Thùy Chi

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Chế tạo, nghiên cứu và các tính chất quang của các chấm lương tử CdZnSe(S)
Chế tạo, nghiên cứu và các tính chất quang của các chấm lương tử CdZnSe(S)

Tác giả : Phạm, Văn Duy,Vũ, Thị Hồng Hạnh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Chế tạo và nghiên cứu các tính chất  điện tử của hạt Nano BiFe1-xMnx)O3
Chế tạo và nghiên cứu các tính chất điện tử của hạt Nano BiFe1-xMnx)O3

Tác giả : Vũ, Thị Tuyết,Phạm, Mai An

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật