Tại chủ đề Toán học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Toán học tập hợp những tài liệu nói về  toán học rời rạc, toán học hữu hạn, đại số thấu xạ, đại số tuyến tính, đa tuyến tính, tôpô học, số học, giải tích, phương trình vi phân, phương trình tích phân, hình học affin, hình học xạ ảnh....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Using statistics to understand the environment
Using statistics to understand the environment

Tác giả : Wheater, C. Philip,Cook, Penny A.

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
An
An

Tác giả : Raykov, Tenko,Marcoulides, George A.

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Bài tập xác suất và thống kê toán
Bài tập xác suất và thống kê toán

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Bài tập xác suất
Bài tập xác suất

Tác giả : Đặng, Hùng Thắng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Bài tập xác suất và thống kê
Bài tập xác suất và thống kê

Tác giả : Đinh, Văn Gắng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình xác suất thống kê
Giáo trình xác suất thống kê

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Phân tích dữ liệu với R
Phân tích dữ liệu với R

Tác giả : Nguyễn, Văn Tuấn,Park, Won,Lê, Huy Lâm

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Chi tiết
Latent variable modeling using R
Latent variable modeling using R

Tác giả : Beaujean, A. Alexander

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Routledge/Taylor & Francis Group

Chi tiết
Basic statistics for social research
Basic statistics for social research

Tác giả : Hanneman, Robert,Kposowa, Augustine J.,Riddle, Mark

Nhà xuất bản : John Wiley [distributor]

Chi tiết
Phân tích dữ liệu với R
Phân tích dữ liệu với R

Tác giả : Nguyễn, Văn Tuấn

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Chi tiết
Phương pháp chiếu giải bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán điểm bất động tách
Phương pháp chiếu giải bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán điểm bất động tách

Tác giả : Nguyễn Thị Mỵ

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số phương pháp lặp song song cho một họ hữu hạn dãy ánh xạ gần không giãn trong không gian hilbert
Một số phương pháp lặp song song cho một họ hữu hạn dãy ánh xạ gần không giãn trong không gian hilbert

Tác giả : Vũ Quang Thìn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Phương pháp chỉnh lặp song song giải hệ phương trình toán tử đơn điệu
Phương pháp chỉnh lặp song song giải hệ phương trình toán tử đơn điệu

Tác giả : Trần Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Bài tập xác suất
Bài tập xác suất

Tác giả : Đặng Hùng Thắng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm
Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm

Tác giả : Bùi Minh Trí

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà nội

Chi tiết
Giáo trình hóa keo: tài liệu dùng cho sinh viên các ngành Hóa học, Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp...)
Giáo trình hóa keo: tài liệu dùng cho sinh viên các ngành Hóa học, Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp...)

Tác giả : Nguyễn Tuyên;Nguyễn Thi Vuong Hoàn;Nguyễn Phi Hùng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Phương pháp tính
Phương pháp tính

Tác giả : Nguyễn Thế Hùng;Trần Văn Chính

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Hình học sơ cấp và thực hành giải toán
Hình học sơ cấp và thực hành giải toán

Tác giả : Văn Như Cương

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Mathematics for economists ISE
Mathematics for economists ISE

Tác giả : Carl P. Simon;Lawrence E Blume

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : W. W. Norton & Company

Chi tiết
Statistics : principles and methods
Statistics : principles and methods

Tác giả : Richard A. Johnson;Gouri K. Bhattacharyya

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Một phương pháp tách giải một lớp bài toán cân bằng
Một phương pháp tách giải một lớp bài toán cân bằng

Tác giả : Nguyễn, Bá Đôn,Lê, Dũng Mưu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phương pháp lặp giải bài toán biên cho phương trình vi phân phi tuyến cấp 4
Phương pháp lặp giải bài toán biên cho phương trình vi phân phi tuyến cấp 4

Tác giả : Hà, Hoàng Việt,Vũ, Vinh Quang

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phương pháp hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử trong không gian banach
Phương pháp hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử trong không gian banach

Tác giả : Hà, Văn Dự,Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn đếm được các ánh xạ không giãn
Bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn đếm được các ánh xạ không giãn

Tác giả : Trần, Thị Quỳnh Trang,Trần, Xuân Quý

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Thuật toán điểm gần kề đường dốc nhất giải một lớp bất đẳng thức biến phân trong không gian Bannach
Thuật toán điểm gần kề đường dốc nhất giải một lớp bất đẳng thức biến phân trong không gian Bannach

Tác giả : Nguyễn, Văn Hải,Nguyễn, Thị Thúy Hoa,Nguyễn, Bường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Xấp xỉ nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân trong không gian Banach
Xấp xỉ nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân trong không gian Banach

Tác giả : Trần, Học Toàn,Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Về tối ưu trên đa tạp Riemann
Về tối ưu trên đa tạp Riemann

Tác giả : Hoàng, Ngọc Thế,Nguyễn, Thanh Sơn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phương pháp dưới Gradient chiếu giải bài toán cực trị lồi không tròn
Phương pháp dưới Gradient chiếu giải bài toán cực trị lồi không tròn

Tác giả : Đinh, Gia Định,Nguyễn, Bường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi
Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi

Tác giả : Vũ, Thị Ngọc Bích,Lê, Dũng Mưu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Một phương pháp chiếu co hẹp giải bài toán không điểm trung tách trong không gian banach
Một phương pháp chiếu co hẹp giải bài toán không điểm trung tách trong không gian banach

Tác giả : Đỗ Thị Huyền Trang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất ở trường trung học phổ thông dựa vào bối cảnh thực
Dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất ở trường trung học phổ thông dựa vào bối cảnh thực

Tác giả : Chu Văn Hồng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phân tích đoạn nhiệt sóng xung kích trong hốn hợp chất lỏng và chất khí hai thành phần
Phân tích đoạn nhiệt sóng xung kích trong hốn hợp chất lỏng và chất khí hai thành phần

Tác giả : Nguyễn Hữu Quyền

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Về một số thuật toán tính giá trị riêng của ma trận cỡ lớn
Về một số thuật toán tính giá trị riêng của ma trận cỡ lớn

Tác giả : Vũ Văn Tần

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Thái Nguyên

Chi tiết
Phương pháp Douglas-Rachford tìm không điểm của bao hàm đơn điệu
Phương pháp Douglas-Rachford tìm không điểm của bao hàm đơn điệu

Tác giả : Trần Ngọc Hảo

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Thái Nguyên

Chi tiết
Điều kiện Karush-Kuhn-Tucker trong bài toán tối ưu hàm r-lồi
Điều kiện Karush-Kuhn-Tucker trong bài toán tối ưu hàm r-lồi

Tác giả : Nguyễn Thị Giang

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Thái Nguyên

Chi tiết
Phương pháp chiếu giải bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán cân bằng
Phương pháp chiếu giải bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán cân bằng

Tác giả : Lâm Thị Thoa

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Thái Nguyên

Chi tiết
Phép tính phân thứ và ứng dụng
Phép tính phân thứ và ứng dụng

Tác giả : Bùi Thị Dung

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Thái Nguyên

Chi tiết
Về các bất đẳng thức kiểu Hadamard cho hàm r-lồi
Về các bất đẳng thức kiểu Hadamard cho hàm r-lồi

Tác giả : Cù Thị Ngọc Mai

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Thái Nguyên

Chi tiết