Tại chủ đề Toán học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Toán học tập hợp những tài liệu nói về  toán học rời rạc, toán học hữu hạn, đại số thấu xạ, đại số tuyến tính, đa tuyến tính, tôpô học, số học, giải tích, phương trình vi phân, phương trình tích phân, hình học affin, hình học xạ ảnh....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Các
Các

Tác giả : Trần, Thị Thanh Hà,Nguyễn, Trí Tốt

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Những câu chuyện lý thú về hàm số
Những câu chuyện lý thú về hàm số

Tác giả : Nguyễn, Bá Đô

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Dân trí

Chi tiết
Geometry
Geometry

Tác giả : Wheater, Carolyn

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : McGraw hill

Chi tiết
Dạy học hình học với sự hỗ trợ của phần mềm Cabri geometry
Dạy học hình học với sự hỗ trợ của phần mềm Cabri geometry

Tác giả : Nguyễn, Bá Kim,Đào, Thái Lai,Trịnh, Thanh Hải

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư Phạm

Chi tiết
Phương pháp dạy học hình học ở trường Trung học Phổ thông
Phương pháp dạy học hình học ở trường Trung học Phổ thông

Tác giả : Đào, Tam

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Hình học sơ cấp và thực hành giải toán
Hình học sơ cấp và thực hành giải toán

Tác giả : Văn, Như Cương,Hoàng, Ngọc Hưng,Đỗ, Mạnh Hùng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Đại học Sư Phạm

Chi tiết
Giải bài tập Hình học 10 nâng cao
Giải bài tập Hình học 10 nâng cao

Tác giả : Nguyễn, Vũ Thanh,Trần, Minh Chiến

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Đà Nẵng

Chi tiết
Contemporary geometry and related topics
Contemporary geometry and related topics

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Hình học vi phân
Hình học vi phân

Tác giả : Phạm, Đình Đô

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Hình học họa hình
Hình học họa hình

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Dạy học hình học 8 theo dự án cho học sinh THCS
Dạy học hình học 8 theo dự án cho học sinh THCS

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Thảo

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Dạy học hợp tác nội dung "Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác và các đường đồng quy của tam giác" (Hình học lớp 7)
Dạy học hợp tác nội dung "Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác và các đường đồng quy của tam giác" (Hình học lớp 7)

Tác giả : Nguyễn Thị Kim Dung

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Một số vấn đề về đường tron Euler, đường thẳng Euler và ứng dụng
Một số vấn đề về đường tron Euler, đường thẳng Euler và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn Thị Hải Bình

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số vấn đề về tứ giác và ứng dụng
Một số vấn đề về tứ giác và ứng dụng

Tác giả : Hoàng Diệu Thu

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Về bài toán cực trị trong hình học tổ hợp
Về bài toán cực trị trong hình học tổ hợp

Tác giả : Đỗ Phương Thảo

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Hình học sơ cấp và thực hành giải toán
Hình học sơ cấp và thực hành giải toán

Tác giả : Văn Như Cương

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Differential geometry and topology : with a view to dynamical systems
Differential geometry and topology : with a view to dynamical systems

Tác giả : Keith Burns;Marian Gidea

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : CRC Press

Chi tiết
Virtual topology and functor geometry
Virtual topology and functor geometry

Tác giả : Fred Van Oystaeyen

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Chapman & Hall

Chi tiết
103 Trigonometry Problems
103 Trigonometry Problems

Tác giả : Titu Andreescu

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Birkhauser

Chi tiết
Giáo trình toán học. Tập 7: Hình học
Giáo trình toán học. Tập 7: Hình học

Tác giả : Jean-Marie Monier

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy hcoj hình học lớp 10
Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy hcoj hình học lớp 10

Tác giả : Nguyễn, Văn Huy,Đào, Thái Lai

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Đồng quy và thẳng hàng trong hình học phẳng
Đồng quy và thẳng hàng trong hình học phẳng

Tác giả : Nguyễn, Thị Hoàng Giang,Nguyễn, Văn Ngọc

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tọa độ tỷ cự và một số ứng dụng hình học phẳng
Tọa độ tỷ cự và một số ứng dụng hình học phẳng

Tác giả : Nguyễn, Thị Trang,Nguyễn, Văn Ngọc

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Một số kết quả về hình lồi, đường kính của hình và vận dụng
Một số kết quả về hình lồi, đường kính của hình và vận dụng

Tác giả : Vũ, Văn Ninh,Trần, Xuân Quý

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Phương pháp diện tích và thể tích trong hình học sơ cấp
Phương pháp diện tích và thể tích trong hình học sơ cấp

Tác giả : Phạm, Thị Thanh Thủy,Đàm, Văn Nhỉ

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Một số kết quả mới trong hình học
Một số kết quả mới trong hình học

Tác giả : Phạm, Thị Mai Hương,Đàm, Văn Nhỉ

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Phương pháp giải bài toán quỹ tích trong hình học không gian
Phương pháp giải bài toán quỹ tích trong hình học không gian

Tác giả : Vũ, Xuân Sang,Nguyễn, Việt Hải

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Một số bài toán số học trong hình học phẳng
Một số bài toán số học trong hình học phẳng

Tác giả : Lê Phương Thảo

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số vấn đề mới trong hình Arbelos
Một số vấn đề mới trong hình Arbelos

Tác giả : Nguyễn Sơn Hải

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số bài toán về đường tròn tiếp xúc
Một số bài toán về đường tròn tiếp xúc

Tác giả : Vũ Thị Năm

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Lát mặt phẳng bởi các đa giác đều
Lát mặt phẳng bởi các đa giác đều

Tác giả : Trần Thị Thắm

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Tứ giác điều hòa và ứng dụng
Tứ giác điều hòa và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Trang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Định lý Van Aubel và ứng dụng trong việc giải một số bài toàn hình học dành cho học sinh giỏi
Định lý Van Aubel và ứng dụng trong việc giải một số bài toàn hình học dành cho học sinh giỏi

Tác giả : Nguyễn Đình Huy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số lớp bất đẳng thức lượng giác kiểu Klamkin trong tam giác
Một số lớp bất đẳng thức lượng giác kiểu Klamkin trong tam giác

Tác giả : Đỗ Thị Thu Trang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số vấn đề về đường đối trung trong tam giác
Một số vấn đề về đường đối trung trong tam giác

Tác giả : Đỗ Ngọc Bích

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Sử dụng một số phương pháp đại số để giải bài toán hình học
Sử dụng một số phương pháp đại số để giải bài toán hình học

Tác giả : Vũ Văn Chính

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trọng dạy học hình học ở trường Trung học Phổ thông
Vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trọng dạy học hình học ở trường Trung học Phổ thông

Tác giả : Trần Thị Hoài Linh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật