Tại chủ đề Toán học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Toán học tập hợp những tài liệu nói về  toán học rời rạc, toán học hữu hạn, đại số thấu xạ, đại số tuyến tính, đa tuyến tính, tôpô học, số học, giải tích, phương trình vi phân, phương trình tích phân, hình học affin, hình học xạ ảnh....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences
Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences

Tác giả : Hoffmann, Laurence D.,Bradley, Gerald L.,Rosen, Kenneth H.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Higher Education

Chi tiết
Calculus
Calculus

Tác giả : Bittinger, Marvin L.

Nhà xuất bản : Addison-Wesley Pub. Co.

Chi tiết
Mở đầu về lý thuyết các không gian phức Hyperbolic
Mở đầu về lý thuyết các không gian phức Hyperbolic

Tác giả : Phạm, Việt Đức

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giải tích vectơ
Giải tích vectơ

Tác giả : Nguyễn, Xuân Liêm

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Phương trình vi phân
Phương trình vi phân

Tác giả : Phan, Huy Thiện

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giải tích
Giải tích

Tác giả : Nguyễn, Xuân Liêm

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Bài tập giải tích hàm
Bài tập giải tích hàm

Tác giả : Nguyễn, Xuân Liêm

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Tuyển tập bài tập phương trình vi phân
Tuyển tập bài tập phương trình vi phân

Tác giả : Phan, Huy Thiện

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình giải tích II
Giáo trình giải tích II

Tác giả : Tô, Văn Ban

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Tính lồi của Metric Kobayashi trên đa tạp phức Taut
Tính lồi của Metric Kobayashi trên đa tạp phức Taut

Tác giả : Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Ước lượng Metric Kobayashi trên các miền  trong Cn
Ước lượng Metric Kobayashi trên các miền trong Cn

Tác giả : Viên Ánh Ngọc

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiệm yếu của bài toán biên Dirichlet chứa toán tử Laplace phân thứ
Nghiệm yếu của bài toán biên Dirichlet chứa toán tử Laplace phân thứ

Tác giả : Nguyễn Văn Tấn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Sự tồn tại và tính liên thông của tập nghiệm đối với bài toán tựa cân bằng véctơ suy rộng
Sự tồn tại và tính liên thông của tập nghiệm đối với bài toán tựa cân bằng véctơ suy rộng

Tác giả : Nguyễn Minh Hiền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka
Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả : Phạm Thị Ngọc

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Sử dụng phương pháp biến phân trong việc tìm nghiệm của phương trình Elliptic suy biến chứa toán tử ∆y
Sử dụng phương pháp biến phân trong việc tìm nghiệm của phương trình Elliptic suy biến chứa toán tử ∆y

Tác giả : Phạm Thị Ngọc Hường

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Khung kết hợp đối ngẫu
Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả : Nông Thị Mây

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Sự xác định đa thức vi phân các hàm phân hình qua nghịch ảnh của tập điểm
Sự xác định đa thức vi phân các hàm phân hình qua nghịch ảnh của tập điểm

Tác giả : Nguyễn Thị Na

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tính duy nhất của hàm m - điều hòa dưới trong các lớp Cegrell
Tính duy nhất của hàm m - điều hòa dưới trong các lớp Cegrell

Tác giả : Nguyễn Thị Hà

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Điều kiện tối ưu cho bài toán cân bằng vectơ
Điều kiện tối ưu cho bài toán cân bằng vectơ

Tác giả : Đinh, Diệu Hằng,Đỗ, Văn Lưu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn
Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn

Tác giả : Nguyễn, Song Hà,Nguyễn, Bường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach
Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach

Tác giả : Trần, Thị Hương,Nguyễn, Thị Thu Thủy,Nguyễn, Bường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Định lý Forelli đối với ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức
Định lý Forelli đối với ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức

Tác giả : Phạm, Thị Loan,Nguyễn, Thị Tuyết Mai

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tính ổn định hóa của lớp hệ dương phân thứ
Tính ổn định hóa của lớp hệ dương phân thứ

Tác giả : Nguyễn, Đình Sự,Mai, Viết Thuận

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Một số dạng của định lý RITT và ứng dụng vào vấn đề duy nhất
Một số dạng của định lý RITT và ứng dụng vào vấn đề duy nhất

Tác giả : Phạm, Ngọc Hoa,Hà, Duy Khoái,Vũ Hoài An

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Một số dạng toán cực trị trong lớp hàm mũ và hàm hyperbolic
Một số dạng toán cực trị trong lớp hàm mũ và hàm hyperbolic

Tác giả : Trần, Thị Hường,Nguyễn, Văn Mậu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Các metric vi phân kobayashi, caratheodory và sibony
Các metric vi phân kobayashi, caratheodory và sibony

Tác giả : Lê, Duy Bình,Phạm, Việt Đức

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Về tính ổn định và ổn định hóa của hệ phân thứ Caputo lồi đa diện
Về tính ổn định và ổn định hóa của hệ phân thứ Caputo lồi đa diện

Tác giả : Ngô Thị Lý

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Tính liên tục của số mũ Lyapunov cho phương trình vi phân không ôtônôm
Tính liên tục của số mũ Lyapunov cho phương trình vi phân không ôtônôm

Tác giả : Hà Lan Anh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Về các định lý Montel, Kobe, ánh xạ Riemann trong giải tích phức một biến
Về các định lý Montel, Kobe, ánh xạ Riemann trong giải tích phức một biến

Tác giả : Lưu Thị Song

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Định lí điểm bất động trong không gian G - Metric đầy đủ
Định lí điểm bất động trong không gian G - Metric đầy đủ

Tác giả : Lê Thị Trang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Dạy học đạo hàm theo hướng phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh THPT
Dạy học đạo hàm theo hướng phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh THPT

Tác giả : Nguyễn Tiến Anh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Điều kiện cần cấp hai cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng vectơ không trơn qua đạo hàm Palés-Zeidan
Điều kiện cần cấp hai cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng vectơ không trơn qua đạo hàm Palés-Zeidan

Tác giả : Vũ Mạnh Hùng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Vấn đề duy nhất cho hàm phân hình vớ điều kiện của đa thức đạo hàm
Vấn đề duy nhất cho hàm phân hình vớ điều kiện của đa thức đạo hàm

Tác giả : Tô Thị Thiếm

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phương pháp lặp giải bài toán biên hai điểm cho phương trình và hệ phương trình vi phân cấp bốn
Phương pháp lặp giải bài toán biên hai điểm cho phương trình và hệ phương trình vi phân cấp bốn

Tác giả : Ngô Thị Kim Quy

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học và Công nghệ

Chi tiết