Tại chủ đề Toán học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Toán học tập hợp những tài liệu nói về  toán học rời rạc, toán học hữu hạn, đại số thấu xạ, đại số tuyến tính, đa tuyến tính, tôpô học, số học, giải tích, phương trình vi phân, phương trình tích phân, hình học affin, hình học xạ ảnh....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

High-dimensional manifold topology
High-dimensional manifold topology

Tác giả : Farell, F. T.,Luck, W.

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Nhập môn Tôpô đại số
Nhập môn Tôpô đại số

Tác giả : Nguyễn, Văn Đoành,Tạ, Mận

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tôpô đại cương
Tôpô đại cương

Tác giả : Nông, Quốc Chinh

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Đại học sư phạm

Chi tiết
Tôpô đại cương
Tôpô đại cương

Tác giả : Nông, Quốc Chinh

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Đại học sư phạm

Chi tiết
Fuzzy topology
Fuzzy topology

Tác giả : Palaniappan, N

Nhà xuất bản : Distributed by CRC Press

Chi tiết
Bài tập Tôpô đại cương độ đo và tích phân
Bài tập Tôpô đại cương độ đo và tích phân

Tác giả : Đỗ, Đức Thái

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tôpô đại cương
Tôpô đại cương

Tác giả : Đậu, Thế Cấp

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Định lí và vấn đề về đồ thị hữu hạn
Định lí và vấn đề về đồ thị hữu hạn

Tác giả : Vũ, Đình Hoà

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Tô pô đại cương
Tô pô đại cương

Tác giả : Nông Quốc Chinh

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : NXB Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tôpô đại cương
Tôpô đại cương

Tác giả : Nông Quốc Chinh

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tôpô đại cương
Tôpô đại cương

Tác giả : Nông Quốc Chinh

Nhà xuất bản : Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình MS Word chuẩn
Giáo trình MS Word chuẩn

Tác giả : Nguyễn Sơn Hải

Chi tiết
Định lý SARD nửa đại số cho tập giá trị tới hạn suy rộng
Định lý SARD nửa đại số cho tập giá trị tới hạn suy rộng

Tác giả : Nguyễn, Huyền Trang,Đinh, Sĩ Tiệp

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Một số vấn đề về phân số liên tục
Một số vấn đề về phân số liên tục

Tác giả : Phạm, Vũ Dũng,Hà, Trần Phương

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : [s.n]

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật