Tại chủ đề Toán học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Toán học tập hợp những tài liệu nói về  toán học rời rạc, toán học hữu hạn, đại số thấu xạ, đại số tuyến tính, đa tuyến tính, tôpô học, số học, giải tích, phương trình vi phân, phương trình tích phân, hình học affin, hình học xạ ảnh....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Bài tập số học
Bài tập số học

Tác giả : Nguyễn, Tiến Quang

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục việt Nam

Chi tiết
One million
One million

Tác giả : Hertzberg, Hendrik

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Abrams Image

Chi tiết
Phương pháp giải toán mũ- lôgarit
Phương pháp giải toán mũ- lôgarit

Tác giả : Lê, Hồng Đức,Lê, Hữu Trí

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Bài tập số học
Bài tập số học

Tác giả : Nguyễn, Tiến Quang

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục việt Nam

Chi tiết
Số học trong miền nguyên
Số học trong miền nguyên

Tác giả : Phan, Doãn Thoại

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Những
Những

Tác giả : Nguyễn, Văn Thông,Nguyễn, Văn Nho

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Giao thông Vận tải

Chi tiết
Những
Những

Tác giả : Nguyễn, Văn Thông,Nguyễn, Văn Nho

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Giao thông Vận tải

Chi tiết
Những
Những

Tác giả : Nguyễn, Văn Thông,Nguyễn, Văn Nho

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Giao thông Vận tải

Chi tiết
Exponential and logarithmic functions
Exponential and logarithmic functions

Tác giả : Klopfenstein, Kenneth F.

Năm xuất bản : 1993

Nhà xuất bản : Davies and Associates Acadamic

Chi tiết
Student's solutions manual
Student's solutions manual

Tác giả : Anderson, Daniel,Drucker, Daniel

Năm xuất bản : 1991

Nhà xuất bản : Brooks/Cole Publishing Company

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Áp dụng của số học vào mật mã
Áp dụng của số học vào mật mã

Tác giả : Lương, Thị Chung,Nguyễn, Văn Hoàng

Chi tiết
Formation control for a group of underactuated vehicles
Formation control for a group of underactuated vehicles

Tác giả : Nguyen, Dang Hao,Kratz, Fre'deric

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Một số tính chất số học của hệ số nhị thức
Một số tính chất số học của hệ số nhị thức

Tác giả : Bùi, Thị Thủy,Nguyễn, Duy Tân

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Hàm Smarandache và vận dụng
Hàm Smarandache và vận dụng

Tác giả : Nguyễn, Thị Việt Hà,Đàm, Văn Nhỉ

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Các bài toán cực trị trong lớp hàm mũ và Logarit
Các bài toán cực trị trong lớp hàm mũ và Logarit

Tác giả : Nguyễn, Khắc Hiến,Nguyễn, Văn Mậu

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Định lý thặng dư Trung Hoa
Định lý thặng dư Trung Hoa

Tác giả : Nguyễn, Hữu Bạn,Nông, Quốc Trinh

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Số xoắn của dãy số nguyên
Số xoắn của dãy số nguyên

Tác giả : Phùng, Thị Hương,Hà, Huy Khoái

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật