Tại chủ đề Toán học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Toán học tập hợp những tài liệu nói về  toán học rời rạc, toán học hữu hạn, đại số thấu xạ, đại số tuyến tính, đa tuyến tính, tôpô học, số học, giải tích, phương trình vi phân, phương trình tích phân, hình học affin, hình học xạ ảnh....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Algebra 2
Algebra 2

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : McGraw/Hill

Chi tiết
Algebra 1
Algebra 1

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : McGraw/Hill

Chi tiết
Bài tập toán cao cấp
Bài tập toán cao cấp

Tác giả : Nguyễn, Văn Trí,Lê, Trọng Vinh,Dương, Thủy Vỹ

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Bài tập đại số tuyến tính
Bài tập đại số tuyến tính

Tác giả : Hoàng, Xuân Sính,Trần, Phương Dung

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Toán cao cấp
Toán cao cấp

Tác giả : Nguyễn, Huy Hoàng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Cơ sở đại số tuyến tính
Cơ sở đại số tuyến tính

Tác giả : Nguyễn, Tiến Quang,Lê, Đình Nam

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương
Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương

Tác giả : Nguyễn, Tiến Quang

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Toán cao cấp
Toán cao cấp

Tác giả : Nguyễn, Huy Hoàng,Nguyễn, Đình Huy,Nguyễn, Bá Thi

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Bài tập phương trình sai phân
Bài tập phương trình sai phân

Tác giả : Lê, Đình Định

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Đại số tuyến tính và hình học giải tích
Đại số tuyến tính và hình học giải tích

Tác giả : Trần, Trọng Huệ

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Về tính chất cofinite và tính chất không triệt tiêu của môđun đối đồng điều địa phương
Về tính chất cofinite và tính chất không triệt tiêu của môđun đối đồng điều địa phương

Tác giả : Lê Thái Sơn

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Bất đẳng thức và cực trị sinh bởi các đa thức đại số ba biến
Bất đẳng thức và cực trị sinh bởi các đa thức đại số ba biến

Tác giả : Dương Công Cừ

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Công thức đặc trưng của các biểu diễn của siêu đại số Lie gl(2/2)
Công thức đặc trưng của các biểu diễn của siêu đại số Lie gl(2/2)

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Dung

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Analysis and design of descriptor linear systems
Analysis and design of descriptor linear systems

Tác giả : Guang-Ren Duan

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Springer

Chi tiết
Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương
Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương

Tác giả : Nguyễn tiến quang

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Contemporary abstract algebra
Contemporary abstract algebra

Tác giả : Joseph A. Gallian

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Cengage Learning

Chi tiết
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế

Tác giả : Lê Đình Thúy

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Giáo trình Đại số sơ cấp
Giáo trình Đại số sơ cấp

Tác giả : Nguyễn Tiến Mạnh;Hoàng Công Kiên;Trần Anh Tuấn

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Đại số đại cương
Đại số đại cương

Tác giả : Hoàng Xuân Sính

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Elementary linear algebra
Elementary linear algebra

Tác giả : Ron Larson

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Brooks/Cole, Cengage Learning

Chi tiết
Tính Cohen - Macaulay dãy của đại số Rees
Tính Cohen - Macaulay dãy của đại số Rees

Tác giả : Nguyễn, Chí Tâm,Naoki, Taniguchi,Trần, Nguyên An

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tính minimax và tính cofinite của môđun đối đồng điều địa phương
Tính minimax và tính cofinite của môđun đối đồng điều địa phương

Tác giả : Trần, Thị Thu Hoài,Nguyễn, Văn Hoàng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tổ chức tình huống dạy học gắn với thực tiễn trong dạy học đại số 10
Tổ chức tình huống dạy học gắn với thực tiễn trong dạy học đại số 10

Tác giả : Dương, Thị Thúy,Đỗ, Thị Trinh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dạy học "Phương trình, bất phương trình" ở lớp 10 theo quy trình toán học hóa
Dạy học "Phương trình, bất phương trình" ở lớp 10 theo quy trình toán học hóa

Tác giả : Đào, Thị Kim Duyên,Nguyễn, Hữu Châu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Về môđun đối đồng điều địa phương Artin
Về môđun đối đồng điều địa phương Artin

Tác giả : Lê, Thị Phương Nga,Trần, Đỗ Minh Châu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Bất đẳng thức và các bài toán cực trị trong đại số tổ hợp
Bất đẳng thức và các bài toán cực trị trong đại số tổ hợp

Tác giả : Bùi, Thị Lợi,Nguyễn, Văn Mậu

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Mối liên hệ giữa bằng Young và các biểu diễn phức của nhóm đối xứng
Mối liên hệ giữa bằng Young và các biểu diễn phức của nhóm đối xứng

Tác giả : Phạm, Thị Hà,Nguyễn, Bích Vân

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Một số quỹ tích liên quan đến tính Cohen-Macaulay
Một số quỹ tích liên quan đến tính Cohen-Macaulay

Tác giả : Nguyễn Khánh Ly

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tính Cohen - Macaulay dãy của đại số Rees
Tính Cohen - Macaulay dãy của đại số Rees

Tác giả : Nguyễn Chí Tâm

Năm xuất bản : Ð?i h?c Su ph?m

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn đếm được các ánh xạ không giãn
Bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn đếm được các ánh xạ không giãn

Tác giả : Trần Thị Quỳnh Trang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Xấp xỉ nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân trong không gian banach
Xấp xỉ nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân trong không gian banach

Tác giả : Trần Học Toàn

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học đại số 8 ở trường Trung học Cơ sở
Vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học đại số 8 ở trường Trung học Cơ sở

Tác giả : Trịnh Thị Yến

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Dạy học đại số lớp 9 theo hướng tăng cường liên hệ với thực tiễn
Dạy học đại số lớp 9 theo hướng tăng cường liên hệ với thực tiễn

Tác giả : Tạ Thị Hà

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tổ chức tình huống dạy học gắn với thực tiễn trong dạy học đại số 10
Tổ chức tình huống dạy học gắn với thực tiễn trong dạy học đại số 10

Tác giả : Dương Thị Thúy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Một số đa tạp trong đại số tuyến tính
Một số đa tạp trong đại số tuyến tính

Tác giả : Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Vành các số nguyên đại số
Vành các số nguyên đại số

Tác giả : Phạm Thị Ngân

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Bất đẳng thức và các bài toán cực trị trong đại số tổ hợp
Bất đẳng thức và các bài toán cực trị trong đại số tổ hợp

Tác giả : Bùi Thị Lợi

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Cấp của một số nguyên và ứng dụng
Cấp của một số nguyên và ứng dụng

Tác giả : Trần Thị Hồng Minh

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Mô hình đại số quan hệ của hệ thống hướng đối tượng
Mô hình đại số quan hệ của hệ thống hướng đối tượng

Tác giả : Nguyễn Mạnh Đức

Năm xuất bản : 2005

Chi tiết
Phương pháp Runge – Kutta cho hệ phương trình vi phân đại số
Phương pháp Runge – Kutta cho hệ phương trình vi phân đại số

Tác giả : Nguyễn Văn Minh

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Bài toán kết nhập mờ theo cách tiếp cận đại số gia tử
Bài toán kết nhập mờ theo cách tiếp cận đại số gia tử

Tác giả : Trần Thái Sơn;Nguyễn Tuấn Anh

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết