Tại chủ đề Toán học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Toán học tập hợp những tài liệu nói về  toán học rời rạc, toán học hữu hạn, đại số thấu xạ, đại số tuyến tính, đa tuyến tính, tôpô học, số học, giải tích, phương trình vi phân, phương trình tích phân, hình học affin, hình học xạ ảnh....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Lý thuyết đồ thị và ứng dụng
Lý thuyết đồ thị và ứng dụng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển
Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Nhập môn lý thuyết tập hợp và Lôgíc
Nhập môn lý thuyết tập hợp và Lôgíc

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Tập hợp và lôgíc toán
Tập hợp và lôgíc toán

Tác giả : Trần, Nguyên An,Nguyễn, Văn Hoàng

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình Logic học ký hiệu
Giáo trình Logic học ký hiệu

Tác giả : Đồng, Văn Quân

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Introduction to languages and the theory of computation
Introduction to languages and the theory of computation

Tác giả : Martin, John C.

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Giáo trình logic toán và lịch sử toán học
Giáo trình logic toán và lịch sử toán học

Tác giả : Nguyễn, Anh Tuấn

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Toán rời rạc cho kỹ thuật số
Toán rời rạc cho kỹ thuật số

Tác giả : Nguyễn, Xuân Quỳnh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Words, languages & combinatorics III
Words, languages & combinatorics III

Tác giả : Ito, Masami, Imaoka, Teruo

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Information Randomness & incompleteness
Information Randomness & incompleteness

Tác giả : Chaitin, Gregory J.

Năm xuất bản : 1987

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Các ước số của số Mersenne
Các ước số của số Mersenne

Tác giả : Phạm, Thị Phượng,Hà, Huy Khoái

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Luật tương hỗ trong tô màu đồ thị
Luật tương hỗ trong tô màu đồ thị

Tác giả : Đinh, Thị Vân,Hoàng, Lê Trường

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Một số chứng minh của Định lý Steiner - Lehmus
Một số chứng minh của Định lý Steiner - Lehmus

Tác giả : Trần, Văn Lai,Tạ, Duy Phượng

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Một số dạng Toán liên quan đến các số chính phương
Một số dạng Toán liên quan đến các số chính phương

Tác giả : Vũ, Ngọc Bảo,Nguyễn, Văn Mậu

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Song hàm đơn điệu và ứng dụng trong bài toán cân bằng
Song hàm đơn điệu và ứng dụng trong bài toán cân bằng

Tác giả : Trần, Thị Hồng An,Lê, Dũng Mưu

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Bài toán tô màu đồ thị và ứng dụng
Bài toán tô màu đồ thị và ứng dụng

Tác giả : Vũ, Hoàng Linh,Trần, Vũ Thiệu

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Số nguyên tố và đa thức bất khả quy
Số nguyên tố và đa thức bất khả quy

Tác giả : Lê, Thị Hải Yến,Nguyễn, Văn Hoàng

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Một số dạngtoans chứng minh bằng phản chứng và quy nạp toán học
Một số dạngtoans chứng minh bằng phản chứng và quy nạp toán học

Tác giả : Đặng, Đình Hưng,Trần, Nguyên An

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Một số dạng toán thi học sinh giỏi về lý thuyết số bậc trung học phổ thông
Một số dạng toán thi học sinh giỏi về lý thuyết số bậc trung học phổ thông

Tác giả : Vũ, Đức Huy,Lê, Thị Thanh Nhàn

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật