Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Chăn nuôi thú y mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về chăn nuôi và chuồng trại dành cho các loại vật nuôi, cho gia súc và cách chăm sóc động vật, lai giống, di truyền học, sinh chất phôi, cho ăn, dinh dưỡng.Các mục chính gồm:
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử; 
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Allelopathy
Allelopathy

Nhà xuất bản : CRC Press

Chi tiết
Giáo trình miễn dịch học
Giáo trình miễn dịch học

Tác giả : Lương, Thị Hồng Vân

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết
Sinh lý bệnh - miễn dịch
Sinh lý bệnh - miễn dịch

Tác giả : Văn, Đình Hoa,Phan, Thị Thu Anh,Nguyễn, Thị Vinh Hà

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Y học

Chi tiết
Hóa sinh phân tử của miễn dịch dị ứng
Hóa sinh phân tử của miễn dịch dị ứng

Tác giả : Vũ, Thị Minh Thục,Đái, Hằng Nga,Đái, Duy Ban

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Y học

Chi tiết
Miễn dịch học lâm sàng
Miễn dịch học lâm sàng

Tác giả : Đào, Văn Chinh,Nguyễn, Quốc Tuấn,Phạm, Văn Thức

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Y học

Chi tiết
Dị ứng học lầm sàng
Dị ứng học lầm sàng

Tác giả : Đào, Văn Chinh,Nguyễn, Quốc Tuấn

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Y học

Chi tiết
Toxicology of Reptiles
Toxicology of Reptiles

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Taylor

Chi tiết
Immunodominance
Immunodominance

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Wiley-VCH

Chi tiết
Miễn dịch học cơ sở
Miễn dịch học cơ sở

Tác giả : Đỗ, Ngọc Liên

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết
Giáo trình miễn dịch - dị ứng học cơ sở
Giáo trình miễn dịch - dị ứng học cơ sở

Tác giả : Vũ, Minh Thục,Lương Thị Hồng Vân,Phạm Văn Thức

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật