Chủ đề Quản trị Marketing – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản trị Marketing mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề quản lý tín dụng, các kênh tiếp thị, nghiên cứu thị trường, sử dụng sản phẩm có thương hiệu, Quản trị marketing, Quản trị bán hàng, hành vi người tiêu dùng, Chiến lược sản phẩm, Chiến lược giá và phân phối, Quảng cáo và khuyến mãi, Marketing quốc tế, Marketing dịch vụ.

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

The public relations writer's handbook
The public relations writer's handbook

Tác giả : Aronson, Merry,Spetner, Don,Amos, Carol

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Jossey-Bass

Chi tiết
Advertising and promotion
Advertising and promotion

Tác giả : Belch, George E.,Belch, Michael A.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Renegades write the rules
Renegades write the rules

Tác giả : Martin, Amy Jo

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Jossey-Bass

Chi tiết
Nghề quảng cáo
Nghề quảng cáo

Tác giả : Suliagin, IU.A,Tâm Hằng

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Thông Tấn

Chi tiết
A
A

Tác giả : Stacks, Don W,Michaelson, David

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Business Expert Press

Chi tiết
Phong cách PR chuyên nghiệp
Phong cách PR chuyên nghiệp

Tác giả : Hoàng, Xuân Phương,Nguyễn, Thị Ngọc Châu

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Tổ chức và triển khai các hoạt động quan hệ công chúng (PR) trong doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông
Tổ chức và triển khai các hoạt động quan hệ công chúng (PR) trong doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông

Tác giả : Nguyễn, Thị Phương Dung,Nguyễn, Văn Khoa

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Bưu điện

Chi tiết
PR theo kiểu Mỹ
PR theo kiểu Mỹ

Tác giả : Dilenschneider, Robert L,Trương, Thủy Anh,Ngô, Lan Hương

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Plunkett’s advertising & branding industry almanac 2010
Plunkett’s advertising & branding industry almanac 2010

Tác giả : Plunkett, Jack W.,Plunkett Research, Ltd.

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Plunkett Research

Chi tiết
Blogging and other social media
Blogging and other social media

Tác giả : Newson, Alex.,Houghton, Deryck.,Patten, Justin.

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Gower

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật