Chủ đề Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về quản trị các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có hình thức tổ chức sở hữu về kinh doanh tài chính có vốn đầu tư do nhà nước và tư nhân cổ phần

 + Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

The best damn management book ever
The best damn management book ever

Tác giả : Greshes, Warren

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức
Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức

Tác giả : Phạm, Vũ Khiêm,Hứa, Thùy Trang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Jeffrey Gitomer's little book of leadership
Jeffrey Gitomer's little book of leadership

Tác giả : Gitomer, Jeffrey H

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons Inc

Chi tiết
Difficult conversations
Difficult conversations

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Performance reviews
Performance reviews

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Finance basics
Finance basics

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
 Corporate value creation
Corporate value creation

Tác giả : Karlson, Lawrence C

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc

Chi tiết
J.K. Lasser's Guide to self-employment
J.K. Lasser's Guide to self-employment

Tác giả : Weltman, Barbara

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
HBR guide to building your business case
HBR guide to building your business case

Tác giả : Sheen, Raymond

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
The Leadership journey
The Leadership journey

Tác giả : Burnison, Gary

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Weley

Chi tiết
Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay
Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Phạm Ngọc Thanh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Strategic management concepts and cases: a competitive advantage approach
Strategic management concepts and cases: a competitive advantage approach

Tác giả : Fred R. David

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Pearson

Chi tiết
Quản lý bảo hiểm tài sản tại Công ty bảo hiểm BIDV Thái Nguyên
Quản lý bảo hiểm tài sản tại Công ty bảo hiểm BIDV Thái Nguyên

Tác giả : Phạm, Thùy Linh,Trần, Chí Thiện

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Factors affecting buying behaviors of consumers in Thai Nguyen towards TNG garments
Factors affecting buying behaviors of consumers in Thai Nguyen towards TNG garments

Tác giả : Duong, Thi Yen Dung,Nguyen, Tu Anh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Factors affecting user acceptance of Emddi service in Thai Nguyen province
Factors affecting user acceptance of Emddi service in Thai Nguyen province

Tác giả : Duong, Thi Kim Thanh,Nguyen, Tu Anh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Solution to improve the restaurant service quality of Da Huong hotel
Solution to improve the restaurant service quality of Da Huong hotel

Tác giả : Ngo, Thi Thu Thuy,Dang, Thi Mai Huong

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty điện lực Bắc Ninh
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty điện lực Bắc Ninh

Tác giả : Ngô Quang Tiến

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Thông tin phục vụ doanh nghiệp
Thông tin phục vụ doanh nghiệp

Tác giả : Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Nhà xuất bản : Trung tâm thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chi tiết
Cẩm nang mua sắm
Cẩm nang mua sắm

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Lao động Xã hội

Chi tiết
Quản lý Nhà nước
Quản lý Nhà nước

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Học viện Hành chính Quốc gia

Chi tiết
Xây dựng lòng trung thành khách hàng trên cơ sở thực hiện marketing quan hệ
Xây dựng lòng trung thành khách hàng trên cơ sở thực hiện marketing quan hệ

Tác giả : Lý Thu Trang;Nguyễn Văn Huân

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Xây dựng chiến dịch email marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp
Xây dựng chiến dịch email marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp

Tác giả : Nguyễn Văn Huân;Nguyễn Thị Kim Tuyến

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết