Chủ đề Quản lý Kinh tế – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản lý Kinh tế mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về kinh tế học và quản lý, quản trị nguồn nhân lực về lao động sản xuất, tài chính, kinh tế học đất đai, hoạch định chính sách về quản lý kinh tế

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Tiến Long

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Tiến Long

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Giáo trình kinh tế quốc tế
Giáo trình kinh tế quốc tế

Tác giả : Trần, Nhuận Kiên

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Growth triangles in Asia
Growth triangles in Asia

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Published for the Asian Development Bank by Oxford University Press

Chi tiết
Hoa Kỳ cam kết và mở rộng
Hoa Kỳ cam kết và mở rộng

Tác giả : Lê, Bá Thuyên

Năm xuất bản : 1997

Chi tiết
Đổi mới và hoàn thiện chính sách quản lý hối ngoại ở Việt Nam
Đổi mới và hoàn thiện chính sách quản lý hối ngoại ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thảo

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Qúa trình hình thành những thành phố trung tâm kinh tế quốc tế
Qúa trình hình thành những thành phố trung tâm kinh tế quốc tế

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Tìm hiểu để hợp tác và kinh doanh với Mỹ
Tìm hiểu để hợp tác và kinh doanh với Mỹ

Tác giả : Đinh, Văn Tiến,Phạm, Quyền

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ
Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ

Tác giả : Nguyễn Huy Hoàng;Nguyễn Quang Thuấn;Lê Phương Hòa

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Giáo trình kinh tế quốc tế
Giáo trình kinh tế quốc tế

Tác giả : Trần Nhuận Kiên

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Chi tiết
Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO
Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Tác giả : Đoàn Duy Khương

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Điều chỉnh chính sách phát triển của Cộng hòa Liên bang Đức sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu
Điều chỉnh chính sách phát triển của Cộng hòa Liên bang Đức sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu

Tác giả : Đặng Minh Đức;Trịnh Thị Hiền;Lê Vân Nga;Chử Thị Nhuần;Nguyễn Bích Thuận;Nguyễn Thị Hòa Mai

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Chi tiết
Cộng hoà dân chủ nhân dân Algeria và khả năng hợp tác với Việt Nam đến năm 2020
Cộng hoà dân chủ nhân dân Algeria và khả năng hợp tác với Việt Nam đến năm 2020

Tác giả : Nguyễn Thanh Hiền

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Chi tiết
Quan hệ công chúng
Quan hệ công chúng

Tác giả : Ngô Minh Cách;Đào Thị Minh Thanh

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
International relations theory: the essentials
International relations theory: the essentials

Tác giả : Oliver Daddow

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : SAGE

Chi tiết
Tăng cường kiểm soát nhà nước đối với hoạt động chuyển giá trong doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam
Tăng cường kiểm soát nhà nước đối với hoạt động chuyển giá trong doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Hoa;Phạm Đức Bình;Nguyễn Thanh Hà;Bùi Thị Minh Hải;Nguyễn Thị Thu Liên

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Quá trình đổi mới đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam (1986-2012)
Quá trình đổi mới đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam (1986-2012)

Tác giả : Đinh Xuân Lý

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết
Evaluating democracy assistance
Evaluating democracy assistance

Tác giả : Krishna Kumar

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lynne Rienner Publishers

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2011
Hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2011

Tác giả : Nguyễn, Khánh Doanh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2011
Hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2011

Tác giả : Nguyễn, Khánh Doanh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu ảnh hưởng của FDI đến kinh tế Việt Nam
Nghiên cứu ảnh hưởng của FDI đến kinh tế Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Ngà

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh (Trung Quốc)

Chi tiết
Bất bình đẳng thu nhập ở Ai Cập và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Bất bình đẳng thu nhập ở Ai Cập và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tác giả : Trần Mai Trang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Nâng cap năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Nâng cap năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Tác giả : Bùi Duy Linh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Ngoại thương

Chi tiết
Tác động của quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đến quốc phòng Việt Nam
Tác động của quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đến quốc phòng Việt Nam

Tác giả : Bùi Đức Anh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị

Chi tiết
Phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Tác giả : Đỗ Thu Hằng

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Chính sách công nghiệp ở một số nước thành viên liên minh Châu Âu trong những thập niên đầu thế kỷ XXI
Chính sách công nghiệp ở một số nước thành viên liên minh Châu Âu trong những thập niên đầu thế kỷ XXI

Tác giả : Đỗ Tá Khánh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Chính sách công nghiệp ở một số nước thành viên liên minh Châu Âu trong những thập niên đầu thế kỷ XXI
Chính sách công nghiệp ở một số nước thành viên liên minh Châu Âu trong những thập niên đầu thế kỷ XXI

Tác giả : Đỗ Tá Khánh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Nhân lực để hiện đại hóa hải quan Việt Nam trong hội nhập quốc tế
Nhân lực để hiện đại hóa hải quan Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Tác giả : Văn Tráng Trần

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị quốc gia HCM

Chi tiết
Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế
Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế

Tác giả : Hoàng Phương Nguyễn

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế TPHCM

Chi tiết
Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch đô thi tại Việt Nam
Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch đô thi tại Việt Nam

Tác giả : Đức Cảnh Nguyễn

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế quốc dân

Chi tiết
Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Tác giả : Trung tâm kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Chi tiết