Chủ đề Quản lý Kinh tế – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản lý Kinh tế mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về kinh tế học và quản lý, quản trị nguồn nhân lực về lao động sản xuất, tài chính, kinh tế học đất đai, hoạch định chính sách về quản lý kinh tế

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Chính sách biển của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
Chính sách biển của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Tác giả : Nguyễn, Thanh Minh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển bền vững và lượng hoá phát triển bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp
Phát triển bền vững và lượng hoá phát triển bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp

Tác giả : Ngô, Văn Giới

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Environmental & natural resource economics
Environmental & natural resource economics

Tác giả : Tietenberg, Tom,Lewis, Lynne

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Environmental and natural resource economics
Environmental and natural resource economics

Tác giả : Harris, Jonathan M.,Roach, Brian

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Environmental economics and natural resource management
Environmental economics and natural resource management

Tác giả : Anderson, David A.

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Routledge, Taylor & Francis Group

Chi tiết
Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Environmental and natural resources economics
Environmental and natural resources economics

Tác giả : Hackett, Steven C.

Nhà xuất bản : M.E. Sharpe

Chi tiết
Biodiversity and allelopathy
Biodiversity and allelopathy

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Institute of Botany, Academia Sinica

Chi tiết
Ứng dụng Gis và viễn thám trong đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Ứng dụng Gis và viễn thám trong đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thành Luân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Quản lý nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Quản lý nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Lê Văn Lương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2017
Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2017

Tác giả : Nguyễn Sỹ Quang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Tạp chí năng lượng nhiệt
Tạp chí năng lượng nhiệt

Tác giả : Hội khoa học kỹ thuật nhiệt Việt Nam

Chi tiết
Tài nguyên & môi trường
Tài nguyên & môi trường

Nhà xuất bản : Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chi tiết
Tạp chí Điện lực
Tạp chí Điện lực

Nhà xuất bản : Tập đoàn điện lực

Chi tiết

Tác giả : Vũ Quỳnh

Chi tiết

Tác giả : Trần Kim Dung

Chi tiết
Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2005-2010
Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2005-2010

Tác giả : Nguyễn Ngọc Nông;Nguyễn Đình Thi;Phan Đình Bính;Lê Văn Thơ

Năm xuất bản : 2007

Chi tiết