Chủ đề Quản lý Kinh tế – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản lý Kinh tế mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về kinh tế học và quản lý, quản trị nguồn nhân lực về lao động sản xuất, tài chính, kinh tế học đất đai, hoạch định chính sách về quản lý kinh tế

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

A guide to creating a successful algorithmic trading strategy
A guide to creating a successful algorithmic trading strategy

Tác giả : Kaufman, Perry J

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Smart is the new rich
Smart is the new rich

Tác giả : Romans, Christine

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons. Inc

Chi tiết
How to buy real estate overseas
How to buy real estate overseas

Tác giả : Peddicord, Kathleen

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Expectations investing
Expectations investing

Tác giả : Rappaport, Alfred,Mauboussin, Michael J.

Nhà xuất bản : Harvard Business School Press

Chi tiết
Planning A successful future
Planning A successful future

Tác giả : Sestina, John E.

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Managing concentrated stock wealth
Managing concentrated stock wealth

Tác giả : Kochis, Tim,Lewis, Michael J

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Bloomberg Press, an imprint of Wiley

Chi tiết
The options edge + free trial
The options edge + free trial

Tác giả : Khouw,Michael C,Guthner, Mark

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Markets never forget (but people do)
Markets never forget (but people do)

Tác giả : Fisher, Kenneth L,Hoffmans, Lara

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Technical analysis and chart interpretations
Technical analysis and chart interpretations

Tác giả : Ponsi, Ed

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Chuyển dịch cơ cấu đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Chuyển dịch cơ cấu đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Thông kế

Chi tiết
Kiểm soát chi thường xuyên tại kho bạc nhà nước Cẩm Phả
Kiểm soát chi thường xuyên tại kho bạc nhà nước Cẩm Phả

Tác giả : Lê Thị Hải Yến

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý công tác thu thuế tại Chi cục thuế huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn
Quản lý công tác thu thuế tại Chi cục thuế huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Phạm Anh Tuấn

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Hương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên
Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Hương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn - Công ty xăng dầu Bắc Thái
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn - Công ty xăng dầu Bắc Thái

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Hà

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lê Thùy Dương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh
Quản lý sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Tác giả : Vũ Thị Vân Phượng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tự chủ tài chính tại trường Cao đẳng nghề giao thông cơ điện Quảng Ninh
Tự chủ tài chính tại trường Cao đẳng nghề giao thông cơ điện Quảng Ninh

Tác giả : Vũ Thị Mừng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Tác giả : Trần Văn Bình

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo mô hình kho bạc nhà nước điện tử tại kho bạc nhà nước quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh
Kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo mô hình kho bạc nhà nước điện tử tại kho bạc nhà nước quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả : Trần Thu Hằng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý đấu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Ninh bằng nguồn ngân sách nhà nước
Quản lý đấu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Ninh bằng nguồn ngân sách nhà nước

Tác giả : Lê, Thị Thắm,Nguyễn, Thị Yến

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Quản lý Nhà nước về thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh Lào Cai
Quản lý Nhà nước về thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh Lào Cai

Tác giả : Nguyễn, Xuân Chiến,Nguyễn, Thị Hồng Yến

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Factors affecting the ATM cards service quality of Viettinbank - Do Thanh branch
Factors affecting the ATM cards service quality of Viettinbank - Do Thanh branch

Tác giả : Pham, Thi Hoa,Dang, Thi Mai Huong

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Solutions to improve sales efectiveness at fullhome joint stock company
Solutions to improve sales efectiveness at fullhome joint stock company

Tác giả : Ha, Thi Thu Giang,Nguyen, Minh Cuong

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ

Tác giả : Phan, Thị Hồng Liên,Vũ, Quốc Dũng

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Đồng Quang Long

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nhà nước đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Lào Cai
Quản lý nhà nước đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Lào Cai

Tác giả : Đoàn Phương Mai

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu

Tác giả : Lương Việt Thảo

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý tài chính tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Quản lý tài chính tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Tài Tiến

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Ma Văn Chính

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Ma Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách qua kho bạc nhà nước Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách qua kho bạc nhà nước Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Lưu Thế Hưng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nhà nước về thu hút vốn đầu tư vào huyện SaPa tỉnh Lào Cai
Quản lý nhà nước về thu hút vốn đầu tư vào huyện SaPa tỉnh Lào Cai

Tác giả : Lương Ngọc Sơn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý ngân sách nhà nước tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Quản lý ngân sách nhà nước tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Lê Đức Hiếu

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước cấp huyện tại tỉnh Thái Nguyên
Tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước cấp huyện tại tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lê Đức Cửu

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tạp chí Tài chính bảo hiểm
Tạp chí Tài chính bảo hiểm

Tác giả : Tập đoàn Tài Chính - Bảo hiểm Bảo Việt

Chi tiết
Tạp chí kiểm toán
Tạp chí kiểm toán

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Kiểm toán Việt Nam

Chi tiết
Thông tin Tài chính
Thông tin Tài chính

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Tài chính

Chi tiết
Thị trường tài chính tiền tệ
Thị trường tài chính tiền tệ

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Chi tiết
Kiểm toán
Kiểm toán

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Kiểm toán Nhà nước

Chi tiết
Tác động của FDI đến tỉ lệ sống sót của doanh nghiệp tư nhân trong nước và hàm ý chính sách
Tác động của FDI đến tỉ lệ sống sót của doanh nghiệp tư nhân trong nước và hàm ý chính sách

Tác giả : Trần Toàn Thắng;Nguyễn Thị Tuệ Anh;Hoàng Thị Hải Yến

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết