Chủ đề Quản lý Kinh tế – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản lý Kinh tế mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về kinh tế học và quản lý, quản trị nguồn nhân lực về lao động sản xuất, tài chính, kinh tế học đất đai, hoạch định chính sách về quản lý kinh tế

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Clash of the generations
Clash of the generations

Tác giả : Grubb, Valerie M

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Thu hút nhân lực chất lượng cao trong khu vực công của thành phố Đà Nẵng
Thu hút nhân lực chất lượng cao trong khu vực công của thành phố Đà Nẵng

Tác giả : Ngô, Sỹ Trung

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Lao động Xã hội

Chi tiết
Tổ chức quản lý vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp và kỹ năng kiểm soát
Tổ chức quản lý vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp và kỹ năng kiểm soát

Tác giả : Nguyễn, Đức Đãn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền Thông

Chi tiết
Phát triển nguồn nhân lực quản trị của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Phát triển nguồn nhân lực quản trị của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Anh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Les nouvelles administrations du travail
Les nouvelles administrations du travail

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Bureau international du travail

Chi tiết
Labor economics
Labor economics

Tác giả : Borjas, George J.

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : McGraw-Hill/Irwin

Chi tiết
Where the jobs are
Where the jobs are

Tác giả : Dearie, John, Geduldig, Courtney

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Hỏi - đáp về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Hỏi - đáp về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Tác giả : Phạm, Công Bảy

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Chiến lược con người trong "thần kỳ" kinh tế Nhật Bản
Chiến lược con người trong "thần kỳ" kinh tế Nhật Bản

Tác giả : Lưu, Ngọc Trịnh

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Chính trị Hà Nội

Chi tiết
Nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai
Nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

Tác giả : Trần Văn Thiện

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Phát triển đào tạo nghề thương mại và du lịch cho lao động tỉnh Thái Nguyên
Phát triển đào tạo nghề thương mại và du lịch cho lao động tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Hải Hà

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức cấp xã, phường của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức cấp xã, phường của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn Tiến Linh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Khu Công nghiệp Tiên Sơn
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Khu Công nghiệp Tiên Sơn

Tác giả : Nguyễn Thu Hương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huệ

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý cán bộ công chức trong ngân hàng nhà nước tỉnh Lào Cai
Quản lý cán bộ công chức trong ngân hàng nhà nước tỉnh Lào Cai

Tác giả : Lê Thị Thanh Hải

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Giáo trình phân tích và quản lý dự án đầu tư
Giáo trình phân tích và quản lý dự án đầu tư

Tác giả : Thái Bá Cẩn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Thực trạng công tác quản lý đất lúa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Thực trạng công tác quản lý đất lúa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Chu Văn Trung;Nguyễn Huy Trung;Đinh Kim Cúc;Phan Phi Long;Nguyễn Kim Thu

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Quản lý nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Quản lý nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Cù, Thế Anh,Đỗ, Thị Thúy Phương

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Đoàn, Mạnh Thọ,Nguyễn, Trọng Xuân

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Bujeon
Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Bujeon

Tác giả : Trần, Thị Dung,Nguyễn, Thị Hồng Nhung

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty điện lực Bắc Ninh
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty điện lực Bắc Ninh

Tác giả : Ngô, Quang Tiến,Nguyễn, Thị Hồng Yến

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn, Thanh Long,Tạ, Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Enhancing the motivation of employees at alibaba Vietnam co.,LTD
Enhancing the motivation of employees at alibaba Vietnam co.,LTD

Tác giả : Vu, Thi Tuyet,Nguyen, Manh Cuong

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Tác giả : Lê, Văn Chiều,Nguyễn, Thị Yến

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Factors affecting performance of empoyees at Tuan Chau yacht joint stock company in Ha Long
Factors affecting performance of empoyees at Tuan Chau yacht joint stock company in Ha Long

Tác giả : Vu, Thi Thuy Dung,Duong, Thi Sen

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tác giả : Nguyễn, Thị Hải Yến,Hà, Quang Trung

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Công ty TNHH một thành viện điện cơ, hóa chất 15 - Bộ Quốc phòng
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Công ty TNHH một thành viện điện cơ, hóa chất 15 - Bộ Quốc phòng

Tác giả : Nguyễn Ngọc Diễm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nguồn nhân lực tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên
Quản lý nguồn nhân lực tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Ngô Việt Anh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lý Thị Kim Nhung

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Sông Công
Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Sông Công

Tác giả : Dương Thị Thu Giang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Việt Bắc
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Việt Bắc

Tác giả : Đoàn Minh Phương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đỗ Thị Hiến

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tại tỉnh Thái Nguyên
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tại tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đinh Thúy Nga

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Lào Cai
Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Lào Cai

Tác giả : Nguyễn Hoàng Long

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý cán bộ, công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Tăng cường quản lý cán bộ, công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lê Đức Tùng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tạp chí Lao động và Xã hội
Tạp chí Lao động và Xã hội

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Bộ Lao động và thương binh xã hội

Chi tiết
Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa
Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa

Tác giả : Trần Văn Hùng;Phạm Hồng Thái;Phạm Xuân Thủy

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Phát triển nguồn nhân lực ngành lao động - xã hội ở Việt Nam
Phát triển nguồn nhân lực ngành lao động - xã hội ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Thu

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Giải quyết việc làm cho lao động nữ trong thời kì hội nhập
Giải quyết việc làm cho lao động nữ trong thời kì hội nhập

Tác giả : Trương Thúy Hằng

Năm xuất bản : 2010

Chi tiết
Năng suất lao động của Việt Nam thực trạng còn nhiều trăn trở
Năng suất lao động của Việt Nam thực trạng còn nhiều trăn trở

Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết