Chủ đề Luật kinh doanh và luật kinh doanh quốc tế– Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Luật kinh doanh và luật kinh doanh quốc tế mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về luật kinh doanh, luật kinh doanh quốc tế,  thương mại giữa các quốc gia giải quyết về luật tranh chấp thương mại cạnh tranh hợp pháp

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Tài liệu tham khảo môn pháp luật
Tài liệu tham khảo môn pháp luật

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Các văn bản pháp luật về xã, phường thị trấn
Các văn bản pháp luật về xã, phường thị trấn

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Các
Các

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Hiệu quả pháp luật những vấn đề lý luận và thực tiễn
Hiệu quả pháp luật những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả : Nguyễn, Minh Đoan

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Bàn về hệ thống Pháp luật
Bàn về hệ thống Pháp luật

Tác giả : Nguyễn, Văn Hiển

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Xây dựng hệ thống Pháp luật thống nhất, đồng bộ minh bạch và hiệu quả trong nhà nước Pháp quyền Việt Nam
Xây dựng hệ thống Pháp luật thống nhất, đồng bộ minh bạch và hiệu quả trong nhà nước Pháp quyền Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Như Phát

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả : Quách, Dương

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật