Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề VIỄN THÔNG VÀ KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG, bao gồm các phương tiện truyền thông âm học, điện âm học quang học, chuyển tiếp tín hiệu, vệ tinh, mạng truyền thông, truyền fax, lý thuyết thông tin, xử lý tín hiệu, ăng ten, dụng cụ ghi âm, băng, đĩa, các phương tiện truyền thông, viễn thông, kỹ thuật viễn thông...mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các loại tài liệu bao gồm:
+ Sách
+ Luận án, luận văn
+ Báo, tạp chí
+ Cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian và ứng dụng
Kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian và ứng dụng

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình thông tin số
Giáo trình thông tin số

Tác giả : Hoàng, Quang Trung,Lê, Hùng Linh,Phùng, Trung Nghĩa

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Contemporary electronics
Contemporary electronics

Tác giả : E, Louis,Jr, Frenzel

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Mc Graw Hill

Chi tiết
RF analog impairments modeling for communication systems simulation application to OFDM - based transceivers
RF analog impairments modeling for communication systems simulation application to OFDM - based transceivers

Tác giả : Smaini, Lydi

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : John Wiley

Chi tiết
Evaluation of HSDPA and LTE
Evaluation of HSDPA and LTE

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
 Non-standard antennas
Non-standard antennas

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Principles of communications
Principles of communications

Tác giả : Ziemer, Rodger E.,Tranter, William H.

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Telecommunications system reliability engineering, theory, and practice
Telecommunications system reliability engineering, theory, and practice

Tác giả : Ayers, Mark L

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Digital universe
Digital universe

Tác giả : Seel, Peter Benjamin

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wiley-Blackwell

Chi tiết
Modern lens antennas for communications engineering
Modern lens antennas for communications engineering

Tác giả : Thornton, John, Huang, Kao-Cheng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc

Chi tiết
Nâng cao hiệu quả kỹ thuật BICM-ID OFDM trong các hệ thống vô tuyến băng rộng
Nâng cao hiệu quả kỹ thuật BICM-ID OFDM trong các hệ thống vô tuyến băng rộng

Tác giả : Trần Anh Thắng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu đánh giá một số giao thức tiết kiệm năng lượng ở lớp Mac cho mạng cảm biến không dây
Nghiên cứu đánh giá một số giao thức tiết kiệm năng lượng ở lớp Mac cho mạng cảm biến không dây

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Vân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Kỹ thuật định tuyến đa đường trong mạng không dây phi cấu trúc
Kỹ thuật định tuyến đa đường trong mạng không dây phi cấu trúc

Tác giả : Nông Thị Hồng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Nghiên cứu đánh giá giao thức thu thập dữ liệu cho mạng lưới đồng hồ nước thông minh
Nghiên cứu đánh giá giao thức thu thập dữ liệu cho mạng lưới đồng hồ nước thông minh

Tác giả : Nguyễn Thị Loan

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Đánh giá sự tác động của tốc độ di chuyển và tải dữ liệu đối với hiệu năng định tuyến trong mạng AD HOC
Đánh giá sự tác động của tốc độ di chuyển và tải dữ liệu đối với hiệu năng định tuyến trong mạng AD HOC

Tác giả : Hồ Thị Hường

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Molecular communication
Molecular communication

Tác giả : Tadashi Nakano;Andrew W. Eckford;Tokuko Haraguchi

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Cambridge University press

Chi tiết
Modern lens antennas for communications engineering
Modern lens antennas for communications engineering

Tác giả : John Thornton;Kao-Cheng Huang

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Giáo trình các hệ thống thông tin vô tuyến
Giáo trình các hệ thống thông tin vô tuyến

Tác giả : Đào Huy Du

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Professional WordPress: design and development
Professional WordPress: design and development

Tác giả : Brad Williams;David Damstra;Hal Stern

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Ứng dụng công nghệ đa phương tiện và mạng Internet trong học tập
Ứng dụng công nghệ đa phương tiện và mạng Internet trong học tập

Tác giả : Đinh Cương;Trương Tế Bình;Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Hệ thống viễn thông
Hệ thống viễn thông

Tác giả : Đoàn, Thanh Hải,Trần, Anh Thắng

Năm xuất bản : 2008

Chi tiết
Nghiên cứu kỹ thuật OFDM và ứng dựng trong mạng thông tin di động 4G
Nghiên cứu kỹ thuật OFDM và ứng dựng trong mạng thông tin di động 4G

Tác giả : Nguyễn, Văn Thắng,Nguyễn, Duy Cương,Nguyễn, Hữu Công

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng 4G
Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng 4G

Tác giả : Chu, Khánh Thành,Nguyễn, Văn Tuấn

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Giải pháp Femtocell cho mạng thông tin di động trong tòa nhà cao tầng
Giải pháp Femtocell cho mạng thông tin di động trong tòa nhà cao tầng

Tác giả : Trần, Đức Toàn,Bạch, Nhật Hồng

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Nghiên cứu, phân tích công nghệ then chốt nhằm ứng dụng cho mạng di động thế hệ sau
Nghiên cứu, phân tích công nghệ then chốt nhằm ứng dụng cho mạng di động thế hệ sau

Tác giả : Nguyễn, Thị Thanh Nhàn,Nguyễn, Thanh Hà

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Nghiên cứu tổng quan những vấn đề an ninh chính trong mạng internet of things
Nghiên cứu tổng quan những vấn đề an ninh chính trong mạng internet of things

Tác giả : Đoàn Minh Cảnh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Đánh giá mạng thông tin di động 3G tại chi nhánh viettel Thái Nguyên
Đánh giá mạng thông tin di động 3G tại chi nhánh viettel Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Đăng Quỳnh

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Kỹ thuật truyền thông Bluetooth năng lượng thấp và ứng dụng trong y tế
Kỹ thuật truyền thông Bluetooth năng lượng thấp và ứng dụng trong y tế

Tác giả : Khoa Thành Đăng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết