Chủ đề Luật kinh doanh và luật kinh doanh quốc tế– Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Luật kinh doanh và luật kinh doanh quốc tế mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về luật kinh doanh, luật kinh doanh quốc tế,  thương mại giữa các quốc gia giải quyết về luật tranh chấp thương mại cạnh tranh hợp pháp

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thủ đô
Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thủ đô

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

Tác giả : Nguyễn, Minh Đoan

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Tư Pháp

Chi tiết
Luật tổ chức viện kiểm sát liên bang Nga
Luật tổ chức viện kiểm sát liên bang Nga

Tác giả : Bùi, Quang Thạch

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Tư Pháp

Chi tiết
Luật đất đai và các quy phạm mới nhất về quyền sử dụng đất
Luật đất đai và các quy phạm mới nhất về quyền sử dụng đất

Tác giả : Lương, Đức Cường,Park, Won,Lê, Huy Lâm

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
The law of intermadiate sanctions
The law of intermadiate sanctions

Tác giả : Hopkins. Bruce R.

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật