Chủ đề Luật kinh doanh và luật kinh doanh quốc tế– Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Luật kinh doanh và luật kinh doanh quốc tế mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về luật kinh doanh, luật kinh doanh quốc tế,  thương mại giữa các quốc gia giải quyết về luật tranh chấp thương mại cạnh tranh hợp pháp

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam

Tác giả : Đỗ, Văn Đại

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Hội Luật gia Việt Nam

Chi tiết
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam

Tác giả : Đỗ, Văn Đại

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Hội Luật gia Việt Nam

Chi tiết
The
The

Tác giả : Epstein, Lee,Landes, William M.,Posner, Richard A.

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Harvard University Press

Chi tiết
Thủ tục kiện và thi hành án dân sự
Thủ tục kiện và thi hành án dân sự

Tác giả : Lê, Kim Quế

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Thủ tục, hồ sơ, mẫu đơn
Thủ tục, hồ sơ, mẫu đơn

Tác giả : Nguyễn, Ngọc Điệp

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Nxb TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Hỏi đáp về luật tố tụng dân sự Việt Nam
Hỏi đáp về luật tố tụng dân sự Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Ngọc Điệp,Lê, Kim Dung

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Tạp chí Tòa án nhân dân
Tạp chí Tòa án nhân dân

Tác giả : Tóa án nhân dân tối cao

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật