Chủ đề Kinh tế quản trị nguồn nhân lực – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Kinh tế quản trị nguồn nhân lực mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề tổng hợp về kinh tế học và quản lý, quản trị nguồn nhân lực về lao động, tài chính công, kinh tế học quốc tế...

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II
Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc

Chi tiết
Năm trăm   500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô
Năm trăm 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô

Tác giả : Tạ, Đức Khánh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
A
A

Tác giả : Moss, David A.

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Giáo trình kinh tế vĩ mô 1
Giáo trình kinh tế vĩ mô 1

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
The
The

Tác giả : Baker, Andy

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Cambridge University Press

Chi tiết
Năm 2000 xoá nợ cho các nước nghèo
Năm 2000 xoá nợ cho các nước nghèo

Tác giả : Nguyễn, Văn Thanh

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Kinh tế thế giới 1997 tình hình và triển vọng
Kinh tế thế giới 1997 tình hình và triển vọng

Tác giả : Kim Ngọc

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Kinh tế học vĩ mô
Kinh tế học vĩ mô

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Macroeconomics
Macroeconomics

Tác giả : Blanchard, Olivier

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Prentice Hall

Chi tiết
Routledge handbook of the economics of knowledge
Routledge handbook of the economics of knowledge

Tác giả : Cristiano Antonelli;Albert N. Link

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản
Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản

Tác giả : Hoàng Xuân Bình

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Giáo trình kinh tế vĩ mô 1
Giáo trình kinh tế vĩ mô 1

Tác giả : Trần Văn Đức;Lê Thị Thanh Thủy

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Kinh tế học vĩ mô
Kinh tế học vĩ mô

Tác giả : Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Quản trị tác nghiệp
Quản trị tác nghiệp

Tác giả : Trương Đức Lực;Nguyền Đình Trung

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
The demand for money - Theoretical and empirical approaches
The demand for money - Theoretical and empirical approaches

Tác giả : Apostolos Serletis

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Springer

Chi tiết
Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản
Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản

Tác giả : Hoàng Xuân Bình;Nguyễn Thị Thùy Vinh;Hoàng Tuấn Dũng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Kinh tế vĩ mô II: bài giảng và thực hành
Kinh tế vĩ mô II: bài giảng và thực hành

Tác giả : Nguyễn Văn Công

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô
Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô

Tác giả : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Kinh tế Vĩ mô

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô
Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô

Tác giả : Nguyễn Văn Công

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Nghiên cứu về sự phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam
Nghiên cứu về sự phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Thành Công,Bốc Hải

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Does microfinance really help deduce poverty? New evidence from Vietnam
Does microfinance really help deduce poverty? New evidence from Vietnam

Tác giả : Duong, Hoai An

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm nghèo tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm nghèo tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Tác giả : Cao, Thanh Kiều,Đào, Thanh Vân

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nông dân nghèo ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nông dân nghèo ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trịnh, Thị Minh Trang,Đoàn, Quang Thiệu

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Tunneling effect and dividend policy of listed companies on Vietnamese securities market
Tunneling effect and dividend policy of listed companies on Vietnamese securities market

Tác giả : Dang, Trung Kien,Chen, Yi - Pei

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Phát triển bền vững kinh tế thành phố Thái Nguyên đến năm 2020
Phát triển bền vững kinh tế thành phố Thái Nguyên đến năm 2020

Tác giả : Nguyễn Thanh Bình

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Chi tiết
Huy động các nguồn vốn xây dựng giao thông nông thôn ở thành phố Thái Nguyên
Huy động các nguồn vốn xây dựng giao thông nông thôn ở thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Đỗ Văn Triện

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Chi tiết
Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thành phố Thái Nguyên
Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Vũ Thanh Mai

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên

Chi tiết
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế TNDN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế TNDN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Dương Quốc Chinh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên

Chi tiết
Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế tại chi cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế tại chi cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Hoàng Thị Huệ

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Đại học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên

Chi tiết
Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Phúc
Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Phúc

Tác giả : Trần Thị Thủy

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên

Chi tiết

Tác giả : Hoàng Thọ Xuân,Doãn Công Khánh

Chi tiết

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Minh

Chi tiết
Chiến lược phát triển quốc gia: ý tưởng và hành động?
Chiến lược phát triển quốc gia: ý tưởng và hành động?

Tác giả : Ngô Doãn Vịnh

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
Giá cả & lạm phát rối mù kinh tế vĩ mô
Giá cả & lạm phát rối mù kinh tế vĩ mô

Tác giả : Anh Thiên

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
GDP năm 2011 còn nhiều thách thức
GDP năm 2011 còn nhiều thách thức

Tác giả : Trung Trường

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
Chính sách kinh tế vĩ mô và vai trò của Kiểm toán nhà nước
Chính sách kinh tế vĩ mô và vai trò của Kiểm toán nhà nước

Tác giả : Bùi Thị Minh Ngọc

Năm xuất bản : 2010

Chi tiết