Chủ đề Kinh tế quản trị nguồn nhân lực – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Kinh tế quản trị nguồn nhân lực mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề tổng hợp về kinh tế học và quản lý, quản trị nguồn nhân lực về lao động, tài chính công, kinh tế học quốc tế...

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Giáo trình ô nhiễm môi trường
Giáo trình ô nhiễm môi trường

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Giáo trình thuế
Giáo trình thuế

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Endgame
Endgame

Tác giả : Mauldin, John,Tepper, Jonathan

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : John Wiley

Chi tiết
Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp
Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Tác giả : Đặng, Thị Loan

Năm xuất bản : 1996

Chi tiết
Tài chính công
Tài chính công

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Fullbright

Chi tiết
Tài chính công
Tài chính công

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Fullbright

Chi tiết
Public finance
Public finance

Tác giả : Rosen, Harvey S.

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Mc Graw Hill

Chi tiết
Khủng hoảng nợ công Châu Âu và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Khủng hoảng nợ công Châu Âu và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Tác giả : Đặng, Hoàng Linh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Nợ công Việt Nam
Nợ công Việt Nam

Tác giả : Đinh, Công Tuấn

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Tài chính hành vi
Tài chính hành vi

Tác giả : Baker, Kent,Nofsinger, John R,Phan, Thị Bích Nguyệt

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Giáo trình thuế
Giáo trình thuế

Tác giả : Nguyễn Ngọc Hải;Trần Quốc Hoàn;Phạm Thị Minh Phương

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Biểu thuế xuất - nhập khẩu 2014
Biểu thuế xuất - nhập khẩu 2014

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Lao động Xã hội

Chi tiết
Chính sách thuế: hướng dẫn thi hành các Luật thuế
Chính sách thuế: hướng dẫn thi hành các Luật thuế

Tác giả : Trần Thị Bảo Ngọc

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp
Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp

Tác giả : Trọng Cơ Nguyễn;Thị Thà Nghiêm

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Biểu thuế xuất - nhập khẩu 2014
Biểu thuế xuất - nhập khẩu 2014

Tác giả : Bộ Lao động xã hội

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Economics of the public sector
Economics of the public sector

Tác giả : Joseph E. Stiglitz

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : W. W. Norton

Chi tiết
Giáo trình thuế
Giáo trình thuế

Tác giả : Đồng Thị Vân Hồng;Nguyễn Thị Nga;Hoàng Quỳnh Nga

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Chính sách ưu đãi thuế năm 2014 - 2015 - Hướng dẫn cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế
Chính sách ưu đãi thuế năm 2014 - 2015 - Hướng dẫn cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế

Tác giả : Thùy Linh;Việt Trinh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi Cục thuế huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi Cục thuế huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Hoàng, Thị Lan,Đỗ, Thị Thúy Phương

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ
Hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn, Thị Kim Ngân,Vũ, Quốc Dũng

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Tăng cường quản lý thuế nhà thầu nước ngoài tại Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên
Tăng cường quản lý thuế nhà thầu nước ngoài tại Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đỗ, Đức Trung,Lưu, Ngọc Trịnh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn thành phố Sông Công
Công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn thành phố Sông Công

Tác giả : Lê, Thị Đào Nhung,Phạm, Văn Hạnh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn, Quang Huy,Đỗ, Thị Bắc

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tăng cường công tác quản lý thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tăng cường công tác quản lý thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn Duy Thành

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi Cục thuế huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi Cục thuế huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Hoàng Thị Lan

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Hà Giang (1996-2016)
Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Hà Giang (1996-2016)

Tác giả : Trần Thị Hồng Thủy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý thu thuế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Quản lý thu thuế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Tác giả : Vongphachanh Vongpadith

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chi tiết
Quản lý thu thuế thông qua mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán thuế
Quản lý thu thuế thông qua mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán thuế

Tác giả : Nguyễn Văn Cương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Cải cách hành chính thuế đối với các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cải cách hành chính thuế đối với các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lưu Thị Kim Thủy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Thị Hoa Mai

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Tăng cường quản lý Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Trang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn Quang Huy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên
Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đỗ Thị Thủy

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết

Tác giả : Đỗ Đình Lâm

Chi tiết

Tác giả : Đặng Văn Thanh

Chi tiết
Giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
Giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Tác giả : Nguyễn Thị Nga;Nguyễn Trọng Nghĩa

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Bắc Cạn
Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Bắc Cạn

Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Sự ra đời của cơ cấu thuế Pháp hiện đại (1974-1989)
Sự ra đời của cơ cấu thuế Pháp hiện đại (1974-1989)

Tác giả : Hồ Tuấn Dung

Năm xuất bản : 2010

Chi tiết
	Kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính
Kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính

Tác giả : Nguyễn Phú Giang

Năm xuất bản : 2010

Chi tiết
Công tác đấu tranh phòng chống hàng giả tại chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên
Công tác đấu tranh phòng chống hàng giả tại chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Hà Thị Thanh Hoa;Ngô Thị Nhung;Dương Thị Thúy Hương

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết