Chủ đề Kinh tế quản trị nguồn nhân lực – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Kinh tế quản trị nguồn nhân lực mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề tổng hợp về kinh tế học và quản lý, quản trị nguồn nhân lực về lao động, tài chính công, kinh tế học quốc tế...

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

A guide to creating a successful algorithmic trading strategy
A guide to creating a successful algorithmic trading strategy

Tác giả : Kaufman, Perry J

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Smart is the new rich
Smart is the new rich

Tác giả : Romans, Christine

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons. Inc

Chi tiết
How to buy real estate overseas
How to buy real estate overseas

Tác giả : Peddicord, Kathleen

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Expectations investing
Expectations investing

Tác giả : Rappaport, Alfred,Mauboussin, Michael J.

Nhà xuất bản : Harvard Business School Press

Chi tiết
Planning A successful future
Planning A successful future

Tác giả : Sestina, John E.

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Managing concentrated stock wealth
Managing concentrated stock wealth

Tác giả : Kochis, Tim,Lewis, Michael J

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Bloomberg Press, an imprint of Wiley

Chi tiết
The options edge + free trial
The options edge + free trial

Tác giả : Khouw,Michael C,Guthner, Mark

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Markets never forget (but people do)
Markets never forget (but people do)

Tác giả : Fisher, Kenneth L,Hoffmans, Lara

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Technical analysis and chart interpretations
Technical analysis and chart interpretations

Tác giả : Ponsi, Ed

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Dạy con dùng tiền
Dạy con dùng tiền

Tác giả : Khoo, Adam,Chee, Keon,Minh Tú

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Trẻ

Chi tiết
Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Phú Thọ
Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Vương Thanh Tùng

Năm xuất bản : Vuong Thanh Tùng

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Võ Nhai - Thái Nguyên
Tăng cường quản lý chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Võ Nhai - Thái Nguyên

Tác giả : Vương Thị Thảo

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nonfinancial defined contribution pension schemes in a changing pension world. Volume 2: Gender, politics, and financial stability
Nonfinancial defined contribution pension schemes in a changing pension world. Volume 2: Gender, politics, and financial stability

Tác giả : Robert Holzmann;Edward Palmer;David Robalino

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : The world bank

Chi tiết
Đánh giá khung tài trợ cơ sở hạ tầng địa phương ở Việt Nam
Đánh giá khung tài trợ cơ sở hạ tầng địa phương ở Việt Nam

Tác giả : Ngân hàng thế giới

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Ngân hàng thế giới

Chi tiết
Essentials of investments
Essentials of investments

Tác giả : Zvi Bodie;Alex Kane;Alan J. Marcus

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : McGraw-Hill/Irwin

Chi tiết
Tập bài giảng phân tích hiệu quả dự án đầu tư
Tập bài giảng phân tích hiệu quả dự án đầu tư

Tác giả : Phạm Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng
Cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng

Tác giả : Trần Duy Thụ

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Đánh giá khung tài trợ cho cơ sở hạ tầng địa phương ở Việt Nam
Đánh giá khung tài trợ cho cơ sở hạ tầng địa phương ở Việt Nam

Tác giả : Ngân hàng Thế giới

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Ngân hàng Thế giới

Chi tiết
Giám sát hệ thống tài chính: chỉ tiêu và mô hình định lượng
Giám sát hệ thống tài chính: chỉ tiêu và mô hình định lượng

Tác giả : Võ Trí Thành;Lê Xuân Sang

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tri thức

Chi tiết
Quản lý đấu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Ninh bằng nguồn ngân sách nhà nước
Quản lý đấu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Ninh bằng nguồn ngân sách nhà nước

Tác giả : Lê, Thị Thắm,Nguyễn, Thị Yến

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Quản lý Nhà nước về thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh Lào Cai
Quản lý Nhà nước về thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh Lào Cai

Tác giả : Nguyễn, Xuân Chiến,Nguyễn, Thị Hồng Yến

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Factors affecting the ATM cards service quality of Viettinbank - Do Thanh branch
Factors affecting the ATM cards service quality of Viettinbank - Do Thanh branch

Tác giả : Pham, Thi Hoa,Dang, Thi Mai Huong

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Solutions to improve sales efectiveness at fullhome joint stock company
Solutions to improve sales efectiveness at fullhome joint stock company

Tác giả : Ha, Thi Thu Giang,Nguyen, Minh Cuong

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ

Tác giả : Phan, Thị Hồng Liên,Vũ, Quốc Dũng

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Ngọc Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tự chủ trong quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Tự chủ trong quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Hoàng Thị Hanh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Đặng Thương Huyền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên
Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên

Tác giả : Chử Thị Lan

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của công ty niêm yết
Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của công ty niêm yết

Tác giả : Vũ Thị Thục Oanh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Tín dụng ngân hàng đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tín dụng ngân hàng đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả : Võ Minh Đức

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Nghiên cứu hành vi quá tự tin của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam
Nghiên cứu hành vi quá tự tin của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả : Trương Đình Bảo Long

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng: nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á
Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng: nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á

Tác giả : Trần Thị Thanh Nga

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Tín dụng ngân hàng đối với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tín dụng ngân hàng đối với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả : Thân Ngọc Minh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Tạp chí Tài chính bảo hiểm
Tạp chí Tài chính bảo hiểm

Tác giả : Tập đoàn Tài Chính - Bảo hiểm Bảo Việt

Chi tiết
Tạp chí kiểm toán
Tạp chí kiểm toán

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Kiểm toán Việt Nam

Chi tiết
Thông tin Tài chính
Thông tin Tài chính

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Tài chính

Chi tiết
Thị trường tài chính tiền tệ
Thị trường tài chính tiền tệ

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Chi tiết
Kiểm toán
Kiểm toán

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Kiểm toán Nhà nước

Chi tiết
Tác động của FDI đến tỉ lệ sống sót của doanh nghiệp tư nhân trong nước và hàm ý chính sách
Tác động của FDI đến tỉ lệ sống sót của doanh nghiệp tư nhân trong nước và hàm ý chính sách

Tác giả : Trần Toàn Thắng;Nguyễn Thị Tuệ Anh;Hoàng Thị Hải Yến

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết