Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề ĐIỆN TỬ HỌC, bao gồm điện tử học vi sóng, quang điện tử học, vi điện tử học, thành phần và mạch điện, máy móc, thiết bị phụ trợ... mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các loại tài liệu bao gồm:
+ Sách
+ Luận án, luận văn
+ Báo, tạp chí
+ Cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Getting started with electronics
Getting started with electronics

Tác giả : Shamieh, Cathleen

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons Inc.

Chi tiết
Electronics for kids for dummies
Electronics for kids for dummies

Tác giả : Shamieh, Cathleen

Nhà xuất bản : For Dummies, a Wiley Brand

Chi tiết
Giáo trình lý thuyết mạch tín hiệu
Giáo trình lý thuyết mạch tín hiệu

Tác giả : Lại, Khắc Lãi,Đặng, Danh Hoằng,Lê, Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình lý thuyết mạch tín hiệu
Giáo trình lý thuyết mạch tín hiệu

Tác giả : Lại, Khắc Lãi,Đặng, Danh Hoằng,Lê, Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Calculated electronic properties of ordered alloys
Calculated electronic properties of ordered alloys

Tác giả : Moruzzi, V. L.,Sommers, C. B.

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Transparent oxide electronics
Transparent oxide electronics

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Nanostructured subwavelengths and waveguides
Nanostructured subwavelengths and waveguides

Tác giả : Skorobogatiy, Maksim

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Thiết kế mạch số với VHDL
Thiết kế mạch số với VHDL

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Transients of modern power electronics
Transients of modern power electronics

Tác giả : Bai, Hua,Mi, Chris

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : John Wiley

Chi tiết
Silicon photonics for telecommunications and biomedicine
Silicon photonics for telecommunications and biomedicine

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : CRC Press

Chi tiết
Semiconductor optical amplifiers
Semiconductor optical amplifiers

Tác giả : Niloy K. Dutta & Qiang Wang

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
The analysis and design of linear circuits
The analysis and design of linear circuits

Tác giả : Roland E. Thomas;Albert J. Rosa;Gregory J. Toussaint

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Transformers and inductors for power electronics
Transformers and inductors for power electronics

Tác giả : W. G. Hurley;W.H.Wolfle

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons Ltd.

Chi tiết
Basic engineering circuit analysis
Basic engineering circuit analysis

Tác giả : J. David Irwin

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Giáo trình lý thuyết mạch tín hiệu - tập 2
Giáo trình lý thuyết mạch tín hiệu - tập 2

Tác giả : Lại Khắc Lãi;Đặng Danh Hoằng;Lê Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : NXB Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình kỹ  thuật thông tin quang
Giáo trình kỹ thuật thông tin quang

Tác giả : Đào Huy Du

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện. Tập 2
Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện. Tập 2

Tác giả : Lê Thị Thu Hà;Đặng Danh Hoằng;Nguyễn Văn Huỳnh

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Điện tử công suất (dùng cho các trường đại học kỹ thuật)
Điện tử công suất (dùng cho các trường đại học kỹ thuật)

Tác giả : Trần Xuân Minh;Đỗ Trung Hải

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Tiếng Anh chuyên ngành điện tử
Tiếng Anh chuyên ngành điện tử

Tác giả : Vũ Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống truyền thông cho trạm điện phân phối sử dụng scada
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống truyền thông cho trạm điện phân phối sử dụng scada

Tác giả : Nguyễn, Đức Mùi,Đào, Huy Du

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu, chế tạo hệ thống giám sát điều khiển cho trạm điện phân phối
Nghiên cứu, chế tạo hệ thống giám sát điều khiển cho trạm điện phân phối

Tác giả : Dương, Trường Sa,Đào, Huy Du

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Một phương pháp thiết kế bộ lọc số bậc thấp
Một phương pháp thiết kế bộ lọc số bậc thấp

Tác giả : Trần, Văn Dũng,Đào, Huy Du

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
The revolution and design photographic lens with zemax
The revolution and design photographic lens with zemax

Tác giả : Dang, Xuan Du,Ly, Khoi Huan

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Các
Các

Tác giả : Vũ, Thu Ánh,Nguyễn, Duy Cương

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Ứng dụng biến đổi Wavelet cho trích chọn đặc trưng tín hiệu điện não trong hệ thống nhận dạng cảm xúc
Ứng dụng biến đổi Wavelet cho trích chọn đặc trưng tín hiệu điện não trong hệ thống nhận dạng cảm xúc

Tác giả : Hoàng Tiến Thêm

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Một phương pháp thiết kế bộ lọc số bậc thấp
Một phương pháp thiết kế bộ lọc số bậc thấp

Tác giả : Trần Văn Dũng

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Công nghệ WCDMA và phiên bản HSPA
Công nghệ WCDMA và phiên bản HSPA

Tác giả : Đàm Văn Cường

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Viện Đại học mở Hà Nội

Chi tiết
Các phương pháp thiết kế mạch điện tử
Các phương pháp thiết kế mạch điện tử

Tác giả : Vũ Thu Ánh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Nghiên cứu kỹ thuật OFDM và ứng dụng trong mạng thông tin di động 4G
Nghiên cứu kỹ thuật OFDM và ứng dụng trong mạng thông tin di động 4G

Tác giả : Nguyễn Văn Thắng

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị bù cos phi kết hợp lọc sóng hài
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị bù cos phi kết hợp lọc sóng hài

Tác giả : Đào Đức Huy

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Các phương pháp thiết kế mạch điện tử
Các phương pháp thiết kế mạch điện tử

Tác giả : Vũ Thu Ánh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ

Tác giả : Hoàng Văn Quân

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

Chi tiết
Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang
Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang

Tác giả : Trương Cao Dũng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Ứng dụng mạng nơ ron nhận dạng và điều khiển hệ thống nâng từ
Ứng dụng mạng nơ ron nhận dạng và điều khiển hệ thống nâng từ

Tác giả : Phạm Thanh Thảo

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Thiết kế chế tạo trạm thu trung tâm của hệ thống thu - phát tín hiệu phục vụ tìm kiếm , cứu hộ cứu nạn
Thiết kế chế tạo trạm thu trung tâm của hệ thống thu - phát tín hiệu phục vụ tìm kiếm , cứu hộ cứu nạn

Tác giả : Nguyễn Mạnh Thắng;Nguyễn Khắc Vinh;Nguyễn Việt Hùng

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Ứng dụng chất ức chế bay hơi linaxin để bảo quản vật liệu điện tử
Ứng dụng chất ức chế bay hơi linaxin để bảo quản vật liệu điện tử

Tác giả : Nguyễn Văn Lâm;Nguyễn Mạnh Thảo;Nguyễn Như Hưng

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống kích từ có PSS (Power System Stabilizer) đến ổn định của hệ thống điện
Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống kích từ có PSS (Power System Stabilizer) đến ổn định của hệ thống điện

Tác giả : Đào Duy Yên;Trần Đức Quỳnh Lâm;Trương Tuấn Anh

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Nghiên cứu bộ lọc tích cực sử dụng thiết bị điện tử công suất
Nghiên cứu bộ lọc tích cực sử dụng thiết bị điện tử công suất

Tác giả : Nguyễn Văn Thanh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Phân tích đánh giá giao thức hợp tác trong mạng vô tuyến
Phân tích đánh giá giao thức hợp tác trong mạng vô tuyến

Tác giả : Hoàng Quang Trung;Bùi Thị Thanh Xuân

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Mimo công nghệ truyền dẫn vô tuyến tốc độ cao
Mimo công nghệ truyền dẫn vô tuyến tốc độ cao

Tác giả : Trần Xuân Nam;Dinh Thế Cường;Nguyễn Tuấn Minh

Năm xuất bản : 2007

Chi tiết